Hybridní regulátor jalového výkonu STELCOM-h®

Úvodem

Distribuční soustava se svou stávající regulací byla původně navržena na klasickou distribuci elektrické energie od definovaných zdrojů ke spotřebičům. V posledních letech s masovým nárůstem nasazování rozptýlených zdrojů elektrické energie vznikají problémy s regulací napětí v distribuční síti. Distribuční soustava se však začíná přebudovávat, z klasické do tzv. Smart Grids (inteligentní rozvodné sítě), která si poradí s rozptýlenou výrobou, akumulací a spotřebou elektrické energie. V zájmu zrychlení nástupu Smart Grids se zasadila i česká legislativa, která např. od července 2012 začíná penalizovat a odstavovat fotovoltaické elektrárny, které nesplňují kritéria regulace činného a jalového výkonu. Jako adekvátní reakce se nabízí možnost použít moderní výkonové elektronické zařízení STELCOM-h, které můžeme považovat za jeden z prvních výkonových prvků Smart Grids.

Princip hybridního regulátoru

Stelcom-h kombinuje aktivní a pasivní generování jalového proudu. Ve své podstatě se jedná o proudový zdroj, dodávající do sítě takovou velikost jalového proudu, aby byl docílen požadovaný účiník. Generování proudu je v principu zajištěno řízením napěťového zdroje připojeného přes indukčnost do sítě. Regulátor je standardně třífázový. V případě potřeby ho lze modifikovat i na jednofázové provedení. Regulátor označený STELCOM-h je hybridní, tedy je doplněn  kompenzačními kondenzátory a dekompenzačními tlumivkami spínanými stupňovitě. Elektronický měnič generuje pouze potřebný výkon tak, aby byla zachována dynamika a plynulost regulace.

Možné způsoby regulace

  • Na pevnou hodnotu zadaného účiníku cos φ
  • Na hodnotu účiníku cos φ = f (P)
  • Na zadanou hodnotu jalového výkonu
  • Na zadanou hodnotu napětí
  • Na charakteristiku Q (U)

STELCOM-h se dimenzuje podle výkonu transformátoru pro připojení FVE do distribuční soustavy. Regulátor má rezervu i na dekompenzaci nevyžádaného kapacitního výkonu při nízkém činném výkonu FVE. Standardně je vyráběn ve výkonové řadě pro transformátory 100, 160, 200, 250, 315, 400, 630, 800, 1000, 1250 a 1600 kVA.