Stejnosměrné regulované zdroje

Napájecí zdroje se stejnosměrným výstupním napětím se vyrábějí o výkonech jednotek až desítek kW.
Mají široké využití, např. pro napájení galvanizačních zařízení, pro výrobu tantalových kondenzátorů, testery motorů, stykačů a mnohé další aplikace.

 

Charakteristika

 • Výstupní napětí je stabilizováno pomocí zpětnovazebního regulátoru
 • Proudové omezení – v případě nárůstu proudu se sníží výstupní napětí
 • Výstupní ochrana proti zkratu
 • 150% krátkodobé přetížení (na 1 min.)
 • Sledování provozní doby pomocí čítače
 • Displej slouží také k chybovému hlášení zdroje
 • Automatický restart pro zotavení po poruše
 • Blokování nechtěné změny parametrů pomocí uživatelského hesla
 • Ovládací panel umožňuje zapínání/vypínání výstupu, volbu výstupního napětí a kompletní nastavení parametrů
 • Diagnostika zdroje pomocí čtyř-řádkového displeje (zobrazení např.: výstupního napětí, proudu, výkonu, provozních hodin atd.)
 • Diagnostika a nastavení přes PC

Stáhnout

 • Stejnosměrné regulované zdroje ESZP Stáhnout