Záložní napájecí zdroje typu EZZT

Záložní zdroje typu EZZT je napájecí systém dodávající nepřerušované napájecí napětí s vysokým stupněm spolehlivosti. Zdroj dodává napětí 230 V AC buď přímo ze vstupního střídavého napětí pomocí elektronického bypassu, nebo je napětí generováno statickým střídačem napájeným z baterií o jmenovitém napětí 110 nebo 220 V. Z důvodu spolehlivosti mohou být použity dva identické statické střídače, z nichž jeden pracuje a druhý tvoří tzv. „teplou zálohu“. Přepínání mezi chodem ze střídače a ze střídavé sítě je okamžité, stejně jako přepínání z jednoho střídače na druhý. Pomocí volby preference lze určit přednost napájení přes bypass nebo přes měniče.

Veškerá činnost zdroje je řízena automaticky, uživatel má možnost provádět sledování měřených veličin a konfiguraci zařízení pomocí ovládacího panelu s displejem a klávesnicí.

Výstupní výkon zdrojů EZZT se pohybuje v rozsahu od 2,5 kVA až do několika desítek kVA.

Zdroje EZZT představují plnohodnotnou náhradu jak rotačních, tak statických střídačů starší výroby. Jejich technické parametry splňují i ty nejnáročnější požadavky na kvalitu zálohované sítě, stabilitu frekvence, napětí tak i dalších technických parametrů. Řídicí jednotka umožňuje pružné přizpůsobení řídicích a regulačních parametrů dané aplikaci. Univerzální stavebnice měničů kmitočtu ELCOM a jejich řízení umožňuje sestavovat nejenom přesné náhrady libovolných statických napájecích zdrojů, ale i vytvořit zcela novou koncepci napájecích systémů, vyhovující nejpřísnějším požadavkům.

Stáhnout