Výkonové regulované zdroje - zdroje pro zkušebny

Napájecí zdroje jsou účelově navrhovány pro aplikace, kde se provádí kusové, typové i laboratorní zkoušky v oboru silnoproudé elektrotechniky v širokém frekvenčním spektru, v rozsahu NN a VN hladin napětí a rozsahu proudů jednotek A až řádu kA.

Zdroje lze využít pro napájení a zkoušení těchto strojů a zařízení:

 • Asynchronní stroje
 • Synchronní stroje
 • Stejnosměrné stroje
 • Transformátory
 • Tlumivky

A také zařízení, která obsahují elektrické stroje, např.:

 • Vysokotlaké i nízkotlaké kompresory
 • Rootsova dmychadla

Zdroje jsou navrhovány zejména pro následující zkoušky elektrických strojů a přístrojů:

 • Zkoušky naprázdno, zkoušky zvýšeným napětím, měření charakteristik naprázdno
 • Zkoušky nakrátko, zkoušky proudovým přetížením, charakteristiky nakrátko
 • Zkoušky výkonových charakteristik a momentových charakteristik (u točivých strojů ve spojení s dynamometrem nebo zatěžovatelem)
 • Měření oteplovacích charakteristik při různých režimech zatěžování
 • A zkoušky s různým tokem energií:
  • V motorickém (spotřebičovém) režimu
  • V generátorickém (rekuperačním) režimu
  • V kompenzačním L nebo C režimu

Výkonové zdroje jsou často vybaveny sekundárními, nezávisle řízenými napájecími výstupy, určenými pro napájení pomocných zařízení zkoušených strojů. Jedná se především o:

 • Napájení brzd, napájení buzení (přes kroužky), buzení pomocných budičů
 • Napájení nezávislých ventilátorů
 • Vstupní napětí zvyšovacího VN zdroje
 • Buzení magnetického pole (proudový režim)
 • Napájení mazacích agregátů

Řízení

Zdroj je řízen buď ručně, pomocí ovládacího panelu, nebo pomocí řídícího PC prostřednictvím sériové linky. Řízení pomocí parametrů prostřednictvím ModBUS, vyčítání stavových hlášení, vnitřně měřených a vyhodnocovaných veličin, reprezentace stavů a chyb. Měření elektrických veličin (napětí, proud, výkony, …) je přenášeno sériovou komunikací do řídícího počítače.

Další vlastnosti

 • Výstupní napětí je stabilizováno pomocí zpětnovazebního regulátoru
 • Zdroj má funkci proudové regulace, to znamená, že při překročení nastavené hodnoty proudu dojde ke snížení výstupního napětí
 • Výstup zdroje je zkratuvzdorný
 • Při spuštění zdroje jsou výstupní napětí a frekvence plynule zvyšovány pomocí nastavitelné rozběhové rampy
 • Možnost aktivního brždění rotačních strojů
 • Při brždění si lze vybrat ze dvou variant, kam se odvede přebytečná energie: a) do brzdných rezistorů, b) rekuperací zpět do sítě
 • Možnost ovládání a diagnostiky zdroje pomocí Ovládací a diagnostický panel

Způsoby ovládání zdroje

 • Prostřednictvím komunikace
 • Dotykovým panelem se SW aplikací připravenou pro konkrétní řešení
 • Rozhranní podpůrných AIO a DIO

 

Standardní technické parametry hlavního silového výstupu

Celkový výkon kVA - MVA, případně dle požadavků
Vstupní napětí / frekvence 3 x 400 V / 50, 60 Hz, tvarovaný nebo modulovaný
Nastavitelné výstupní napětí 1AC, 3AC, 1DC
Přizpůsobení AC výstupního napětí

podle použitého transformátoru - typicky 3 až 5 rozsahů napětí

(např.: 100 V, 300 V, 500 V, 700 V, 900 V)

(nebo 1 kV, 3,3 kV, 6,6 kV)

Činitel zkreslení dle aplikace, až 1 % (aktivní konp. harm. složek)
Stabilita výstupního napětí dle aplikace, až 0,25 %
Výstupní frekvence 2,5-200 Hz
Omezení proudu nastavitelné
Řízení nezávislé řízení U, I, f, vestavěné programovatelné funkce U rampa, I rampa, f rampa
Vlastní ochrany zdroje ochrana proti zkratu, ochrana proti přepětí, tepelná ochrana, tepelný integrál zdroje
Tok energie typicky 2Q, s aktivním vstupním modulem 4Q
Kompenzace jalové energie použitím dodatečné kapacitní či induktivní zátěže (optimalizace potřebného instalovaného výkonu)
Komunikace MODBUS RTU nebo TCP/IP

Stáhnout