Custom Device Drivers

Přístrojový ovladač pro C/C++/C# je sadou komplexních, intuitivně použitelných funkcí pro řízení měřicích přístrojů přes GPIB, Ethernet, USB, sériové nebo jiné rozhraní.

Přístrojový ovladač řeší syntaxi zpráv, I/O protokol, rozbor měřených dat a jejich škálování. Součástí každého přístrojového ovladače jsou zdrojové kódy, takže koncový uživatel může modifikovat a optimalizovat jednotlivé funkce podle svých potřeb.

Přístrojový ovladač vede nejen k úspoře času a námahy, ale i ke správné modulární struktuře testovacího programu, v němž je použit. Použitím jednotlivých funkcí přístrojového ovladače lze snadno testovat funkce přístroje, aniž by bylo nutno psát obsáhlé programy.

ELCOM, a.s., divize Virtuální instrumentace je jeden z největších dodavatelů přístrojových ovladačů pro přední světové výrobce měřicí techniky.