IVI.NET Instrument Drivers

IVI (Interchangeable Virtual Instruments) je novou architekturou pro tvorbu zdokonalených přístrojových ovladačů. IVI přístrojové ovladače jsou vytvořeny s ohledem na přísnější požadavky výrobních testovacích systémů z hlediska rychlosti, flexibility a dlouhodobé znovupoužitelnosti.

Použitím IVI technologie, lze vytvářet testovací programy nezávislé na hardwaru a protokolu (GPIB, VXI, a RS-232), aby se předešlo nutným investicím do testovacího softwaru při změně přístrojů. Navíc k zaměnitelnosti přístrojů v rámci testovací aplikace IVI přístrojový ovladač realizuje simulaci odezvy přístroje a uchovávání stavu přístroje pro zvýšení rychlosti.

ELCOM, a.s., divize Virtuální instrumentace má v současnosti sehraný tým vývojářů pracující na bázi IVI technologie v úzké kooperacii s National Instruments. IVI přístrojové ovladače vyvinuté společností ELCOM, a.s., divizí Virtuální instrumentace jsou k dispozici v knihovně přístrojových ovladačů National Instruments – www.ni.com/idnet.