LabVIEW Instrument Drivers

Přístrojový ovladač pro grafické vývojové prostředí LabVIEW™ prezentuje funkce přístroje jako sadu standardních virtuálních přístrojů. Každý z nich koresponduje s operací prováděnou na přístroji programově jako konfigurace, nastavování spouštěcí podmínky a čtení naměřených hodnot z přístroje.

Přístrojový ovladač pro LabVIEW™ redukuje čas potřebný pro vývoj programu a zjednodušuje řízení přístroje eliminací potřeby znalostí základního komunikačního protokolu pro každý přístroj.

Přístrojové ovladače jsou psány v jazyce G grafického vývojového prostředí LabVIEW™, takže koncový uživatel může dokonce i modifikovat a ladit upravený blokový diagram jako zdrojovou podobu kódu přístrojového ovladače.

Zdrojová podoba kódu je součástí každého ovladače. Použití ovladače je snadné kombinací a propojením ikon ve vyšší úrovni testovacího programu.
Světové sdružení VXIplug&play Systems Alliance potvrdilo LabVIEW™ přístrojové ovladače jako jádro technologie a základ pro průmyslovou standardizaci. LabVIEW™ může automaticky detekovat a nahrávat VXIplug&play přístrojové ovladače instalované v systému.

ELCOM, a.s., divize Virtuální instrumentace je jeden z největších dodavatelů přístrojových ovladačů pro přední světové výrobce měřicí techniky. LabVIEW™ přístrojové ovladače vyvinuté společností ELCOM, a.s., divizí Virtuální instrumentace jsou k dispozici v knihovně ovladačů firmy Rohde&Schwarz a v knihovně ovladačů firmy National Instruments.