LabWindows/CVI Instrument Drivers

Přístrojový ovladač pro LabWindows/CVI™ je sadou komplexních intuitivně použitelných funkcí pro řízení přístroje přes GPIB, VXI, sériové nebo jiné rozhraní.

Přístrojový ovladač řeší syntaxi zpráv, I/O protokol, rozbor měřených dat a jejich škálování. Součástí každého přístrojového ovladače jsou zdrojové kódy, takže koncový uživatel může modifikovat a optimalizovat jednotlivé funkce podle svých potřeb.

Přístrojový ovladač vede nejen k úspoře času a námahy, ale i ke správné modulární struktuře testovacího programu. Použitím jednotlivých funkcí přístrojového ovladače lze snadno testovat funkce přístroje, aniž by bylo nutno psát obsáhlé programy.

Světové sdružení VXIplug&play Systems Alliance potvrdilo CVI™ přístrojové ovladače jako jádro technologie a základ pro průmyslovou standardizaci. CVI™ může automaticky detekovat a nahrávat VXIplug&play přístrojové ovladače instalované v systému.

ELCOM, a.s., divize Virtuální instrumentace je jeden z největších dodavatelů přístrojových ovladačů pro přední světové výrobce měřicí techniky. CVI™ přístrojové ovladače vyvinuté společností ELCOM, a.s., divizí Virtuální instrumentace jsou k dispozici v National Instruments knihovně přístrojových ovladačů – www.ni.com/idnet.