Monitorovací systém slunečních elektráren (PPM - Power Plant Monitoring)

PPM systém je globální systém pro vizualizaci a monitorování distribuovaných elektrických elektráren různých výrobců. Hlavním cílem systému je aktivní dispečink, který má za úkol odhalování a zajištění včasné reakce na poruchu elektrické elektrárny. Systém uživatelům nabízí rychlý přehled o svých elektrárnách přes internet pomocí webových aplikací. V současné době je systém zaměřen na sluneční (fotovoltaické) elektrárny.

 

Monitorovací systém slunečních elektráren (PPM)

Monitorování slunečních elektráren je složen ze dvou částí:

Celý systém je koncipován tak, aby všechny činnosti spojené s provozem elektrárny byly pod kontrolou dispečerů, kteří plánují údržbu a servis elektrárny v případě jejího selhání.

 

Dispečer

Sluneční elektrická elektrárna je pod dohledem dispečera, který vykonává několik úkonů.

 • Nepřetržitý provoz elektrické elektrárny (měniče, snímače a elektronické části)
 • Vyhodnocuje oprávněnost poplachu způsobeného provozem elektrické elektrárny
 • Kontaktuje servisní organizace
 • Vytváří fakturační podklady a generuje reporty
 • Kontroluje dodržování plánu údržby

 

Zákaznická WWW aplikace

 • Hlavní provozní údaje (výkon, výnosy, expozice, ...)
 • Poruchy
 • Zprávy poruch (technické řešení, náklady, souvisejí doklady)
 • Zprávy o pravidelné údržbě

 

Aplikace Dispečer

Aplikace Dispečer slouží pro monitorování elektrárny. Dispečer sleduje poruchové hlášení a události, které se objevují v souvislosti s provozem elektrické elektrárny. Dispečer sleduje okamžité hodnoty z elektráren v různých grafických podobách a zajišťuje servis elektrárny a vytvoření zprávy z pravidelné údržby. Dispečer také může sledovat některé důležité hodnoty na dálku použitím WWW aplikace.

 

Monitorovací systém slunečních elektráren (PPM)

 

Základní sledovaná data jsou:

 • Informace o elektrárně,
 • Zprávy o stavu,
 • Poruchy,
 • Časový graf (Chart T), graf hodnot (Chart V), tabulka

Aplikace Dispečer umožňuje operátorovi sledovat a kontrolovat hodnoty, spravovat generované události a/nebo poruchy. Seznam poruch obsahuje základní informace o poruše a závažnost poruchy je zvýrazněna barvou. Systém umožňuje až 5 úrovní poruch. Poruchy a události mohou být různě definovány jako měřené (zdroj události), vypočtené, ručně definované.

 

Monitorovací systém slunečních elektráren (PPM)

 

Sunny Guard System – zákaznická www aplikace

Zákaznická webová aplikace nabízí užití všech výhod internet a WWW k tomu mít svou elektrárnu neustále pod kontrolou 24/7. Nabízí přístup k vybraným hodnotám popisujícím stav elektrárny. Zákazník má také možnost porovnávat agregované hodnoty v čase, případně exportovat data pro podrobnější analýzu.

 

Monitorovací systém slunečních elektráren (PPM)

 

Mobilní verze

SGSmobile1 thumb SGSmobile2 thumb

 

Technologie a software

Všechny části této aplikace jsou postaveny na Microsoft© technologiích. Aplikace Administrátor, Dispečer a WWW aplikace jsou vyvinuty za pomocí nástrojů Microsoft©.

 

SGS Server  
Operační systém Windows Server 2003 Standard
SQL server Microsoft SQL Server 2008 R2
WWW server IIS 7.0
Požadavky .NET Framework 4.0
Administrátor  
Operační systém Windows XP a vyšší
Požadavky .NET Framework 4.0
Dispečer  
Operační systém Windows XP a vyšší
Požadavky .NET Framework 4.0
Klient  
Operační systém Libovolný
Požadavky WWW prohlížeč s podporou Silverlight
Mobilní klient  
Operační systém Libovolný
Požadavky WWW prohlížeč