Systémy monitorování výrobních linek (DMS - Monitoring Data Systems)

Skupina aplikací určených k vizualizaci a monitorování dat na výrobních strojích a linkách. Systém umožňuje sběr dat z různých datových zdrojů, která jsou následně ukládána do centrálních datových úložišť (typicky databáze). Monitorovací systémy jsou navrženy jako klient-server architektura, která umožňuje ověřování dat, kontrolu hodnoty v rozmezí, definování závislostí hodnot, zpracování automatizovaných a naplánovaných úloh.

Kromě sběru monitorovaných dat také poskytují analýzu dat, generují zprávy, vyhodnocují statistické informace, informace o výrobě, následné zpracování dat pomocí desktopové aplikace, webové aplikace, či komunikace s ostatními firemními informačními systémy prostřednictvím webových služeb.

 

Systém monitorování výroby (MDS)

 

 

Typické úlohy:

 • sběr dat z různých datových zdrojů, měřené hodnoty, události, počítané hodnoty, hodnoty s definovanými rozsahy, vice-úrovňové alarmy
 • pokročilé oznamování událostí pomocí email či sms (plánované úlohy, alarmy, události, …),
 • řízení a plánování pravidelné údržby
 • zpracování dat
 • statistické přehledy
 • pokročilé způsoby presentace dat (grafy, tabulky)

 

Přínosy použití systému zákazníkovi:

 • poskytování přehledu aktuálního stavu procesu zákazníkovi
 • minimalizace času opravy při selhání,
 • minimalizace úsilí při odhalování a lokalizaci zdroje poruch a selhání,
 • velmi krátké reakční doby při selhání,
 • udržují přehled o údržbě a nákladech na servis,
 • udržují přehled o všech poruchových stavech a jejich hlášeních

 

Monitorovací systémy jsou postaveny na stabilních a spolehlivých technologiích:

 • Microsoft Windows Server 2008,
 • Microsoft SQL Server 2005 a novější,
 • Oracle Database 10g a novější