Výrobní řídicí systémy (PMS - Production Management System)

Výrobní řídicí systémy umožňují správu, sledování a řízení kvality výroby pomocí webového rozhraní.

Cílem tohoto systému je centralizace správy a datového úložiště v automobilovém průmyslu užitím databázových nástrojů. PMS zaznamenává data z produkčních linek. PMS je optimalizován pro zápis velmi rychlých dat – doba odezvy každého měřicího zařízení je kolem 100 – 200 ms. Systém generuje různé typy reportů dostupných pomocí webového rozhraní s možností tisku / exportu dat. PMS také může automaticky odesílat email s upozorněním na možné kritické problémy.

 

Výrobní řídicí systémy (PMS)

 

Funkce systému:

  • on-line sledování kvality výroby,
  • konfigurace a řízení výroby a jednotlivých kroků testů kvality,
  • generuje statistický report,
  • automatické odesílání upozornění při opakujících se selhání testů,
  • řízení výrobní kapacity v závislosti na objednaném počtu kusů

 

Typy reportů:

  • Vyhodnocení nejčastějších chyb
  • Historie výroby
  • Výrobní zpráva
  • Historie vývoje měřených parametrů
  • Uchovávání poruchových stavů linky

 

Výrobní řídicí systémy (PMS)

Výrobní řídicí systémy (PMS)