Zobrazit vše jako strom

Reference

Filtrování referencí Skrýt filtr Kalendář Kalendář

Filtrované reference:

2019

Rohde&Schwarz GmbH - Přístrojové ovladače pro přístroje firmy Rohde&Schwarz

ELCOM a.s. zajišťuje tvorbu a údržbu přístrojových ovladačů pro všechny přístroje firmy Rohde&Schwarz od roku 1997. Ovladače jsou vyvíjeny v prostředích LabVIEW a LabWindows/CVI. Součástí vyvinutých ovladačů jsou také instalátory pro různá cílová vývojová prostředí. Jedná se o dlouhodobou nepřetržitou spolupráci, kdy každoročně vznikne několik desítek nových nebo aktualizovaných ovladačů.

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2016

Fotometr (Toyota Yaris 2016)

Kompletní zařízení pro finální kontrolu a nastavení fotometrických vlastností světlometů do automobilů. Kamerové testy pro nalezení a kontrolu bodu zlomu. Vyhodnocení úhlu rovné a šikmé části tlumeného světla. Kamerové testy pro vyhodnocení fotometrických oblastí tlumeného světla i dálkového světla. Kontrola středu a tvaru izolinie dálkového světla. Kontrola pohybu motorků. Měření proudů jednotlivých částí světlometu.

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2015

EOL (end of line) tester pro testování klimatizačních panelů

Zařízení slouží pro elektrickou, mechanickou a vizuální kontrolu klimatizačních panelů automobilů. Jedná se o kompletní otestování jednotek před expedicí k zákazníkovi.

U tohoto zařízení je kladen důraz především na vysokou spolehlivost testů. Pro testování parametrů panelů využíváme produkty NI.

Zařízení je koncipováno jako universální. U změny testovaného produktu postačí vyměnit v testeru jig a testovací hlavu.

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2015

Fotometr (Nissan Micra)

Kompletní zařízení pro finální kontrolu a nastavení fotometrických vlastností světlometů do automobilů. Kamerové testy pro nalezení a kontrolu bodu zlomu. Vyhodnocení úhlu rovné a šikmé části tlumeného světla. Kamerové testy pro vyhodnocení fotometrických oblastí tlumeného světla i dálkového světla. Kontrola středu a tvaru izolinie dálkového světla. Kontrola pohybu motorků. Měření proudů jednotlivých částí světlometu.

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2015

Zařízení pro optickou kontrolu svaru

Zařízení slouží pro optickou kontrolu laserového svaru zadní kapoty. Kontrola svaru o délce cca 940 mm probíhá pomocí řádkové kamery se světlem. Skenovací hlava umožnuje pohyb ve třech osách (servopohony osa X, osa Y a osa Z). Samotné skenování obrazu sváru je dáno pohybem os X a Y zároveň, tak aby kamera kopírovala trajektorii sváru. Pro do-ostření obrazu je kamera umístěna na ose umožňující ladit její výšku (osa Z).

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2015

Testovací zařízení pro testování klimatizačních jednotek

První část zařízení slouží pro naadresování jednotlivých stepper motorů umístěných na klimatizační jednotce. Druhá část zařízení slouží pro kompletní otestování funkčních mechanických a elektrických vlastností klimatizačních jednotek. Testujeme stepper motory, blower motory, ESD test u PTC jednotky, teplotní čidla, vibrace celé sestavy, mechanické dojezdy klapek. Pro měření a vyhodnocení testů využíváme produktu fy NI.

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2015

Tester pro nahrávání firmware do radia automobilů

Tester slouží pro nahrávání firmware (software) do automobilových rádii. Následně po nahrání SW dochází k otestování funkčnosti rádia a funkčnosti nahraného SW.

U rádii využívajících CAN komunikace je tester vybaven NI produkty pro realizaci tohoto požadavku.

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2015

AOI Station - Zařízení pro kontrolu PCB

Zařízení je určeno pro kontrolu tvaru a pozice dvou vyvrtaných děr na PCB vůči čipu LED, vyhodnocení provádí kamerový systém, kde 1 obrazový bod cca odpovídá 0.007 mm. Zařízení dále na celém panelu tvořeném z 16 PCB měří vzdálenost všech vyvrtaných děr vůči referenčním bodům pro následnou operaci lisování středících pinů.

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2015

Poloautomatické zařízení pro nanášení lepicí pásky na toner tiskárny

Poloautomatické zařízení slouží pro nanášení lepicí pásky na dělící rovinu tonerů určených pro laserové tiskárny. Dále je zařízení určeno pro kontrolu přítomnosti a správného umístění jednotlivých komponentů jako filtr, míchací spirála, záslepky. Čas cyklu výroby jednoho kusu je 7 sec. Řízení celého zařízení je pomocí PLC Beckhoff.

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2014

Statický zdroj pro testování centrálních zdrojů energie pro vagony

Regulovaný zdroj s označením EMS-1.150-se je určen pro napájení a testování centrálních zdrojů energie pro vagony.

Zařízení pracuje jako statický výkonový zdroj proměnného střídavého napětí s kmitočtem 16,7 Hz a výkonu 150 kVA.

Střídavé výstupní napětí je třírozsahové se jmenovitými hodnotami 700 V / 1000 V / 1200 V AC .

2014

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. - Systém měření fázorů WAMS

Rozsáhlý distribuovaný monitorovací systém pro měření fázorů v přenosové části rozvodné soustavy elektrické energie ve SR. Systém se skládá ze 36 jednotek měření fázorů (PMU) instalovaných na rozvodnách společnosti SEPS a centrálních serverů umístěných v centrále SEPS.

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2014

AŽD Praha - Tester ICT a funkčních testů plošných spojů

Zařízení pro ICT (In-Circuit Test) a funkční testy osazených plošných spojů pro zabezpečovací okruhy drážních systémů. Hardware testeru je založen na systému PXI od firmy National Instruments, modulární software je vyvinut v prostředích LabVIEW a TestStand taktéž od NI.

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2014

Měřič impedance dlouhých výkonových kabelů

Přenosný přístroj pro měření frekvenční závislosti impedance třífázových výkonových kabelů používaných pro napájení mořských vrtných plošin z pobřeží. Frekvenční rozsah 100 Hz - 10 kHz. Měřicí proud max. 20 A.

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2014

ČMŽO Přerov - Regulovaný zdroj řady EMS-1 výkon 39kW

Regulovaný stejnosměrný zdroj řady pro zkoušení pomocných pohonů lokomotiv. Výkon 39 kW, napětí 0-1500 VDC.

Realizace: divize Aplikovaná elektronika

2014

Česká přenosová soustava, a.s. - Systém měření fázorů WAMS

Rozsáhlý distribuovaný monitorovací systém pro měření fázorů v přenosové části rozvodné soustavy elektrické energie v ČR. Systém se skládá ze 36 jednotek měření fázorů (PMU) instalovaných na rozvodnách společnosti ČEPS a centrálních serverů umístěných v centrále ČEPS v Praze na Bohdalci.

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2014

Spouštěče INDUSTART

V letech 1994 - 2014 bylo dodáno a uvedeno do provozu celkem 174 ks různých typů spouštěčů INDUSTART pro motory ve spektru výkonů 68 kW - 1000 kW.

Realizace: divize Pohony

2014

Sokolovská uhelná, a.s. - Pasové dopravníky, dodávka spouštěčů INDUSTART

Dodávka spouštěčů INDUSTART pro pohony dopravníkových pásů s kroužkovými motory, extrémně těžké rozběhy - 8x MA350 HD pro motory 250 kW.

Realizace: divize Pohony

2014

TES, s.r.o. - Zkušební pracoviště pro zkoušení VN a NN synchronních generátoru do výkonu 4 MVA

Návrh a dodávka sestavy statického výkonového zdroje 1,2 MVA, zatěžovacích tlumivek, transformátorů pro různé napěťové hladiny, konfiguračních NN a VN rozváděčů, připojovacích rozváděčů, měřicího a řídicího systému, zákaznického SW pro řízení technologie, měření, záznamu a zpracovaní měřených dat.

Realizace: divize Realizace a inženýrink + divize Aplikovaná elektronika + divize Virtuální instrumentace

2014

Siemens s.r.o. Závod elektromotory - Zkušební pracoviště pro provádění automatizovaných zkoušek asynchronních strojů nakrátko

Návrh a dodávka testeru zkušebního pracoviště určeného pro proměřování charakteristik nakrátko. Zkušební pracoviště umožňuje provádět automatické zkoušky s možností natáčení a rotoru v libovolném úhlu +/-90°. Zablokovaný mechanismus umožňuje měření momentu do 10 kNm. Pracoviště je napájeno ze statického zdroje sinusového napětí. Pracoviště provádí automatický ohřev vinutí a provedení zkoušek nakrátko při stejných tepelných podmínkách.

Realizace: divize Virtuální instrumentace