Reference

Zobrazit filtr
2004

Stacionární monitoring systémem BK-ELCOM

Stacionární monitoring systémem BK-ELCOM

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2003

Automobilka TPCA Kolín - Ovčáry

Projekt, dodávka a montáž hrazené hlavní kompenzace 22 kV, 12 Mvar.

Realizace: divize Realizace a inženýrink

2003

Úpravy na kompenzační stanici 6 kV trati HCC ISPAT NOVÁ HUŤ a.s.

Retrofit stávajícího podružného skříňového rozváděče 6 kV, zahrnující výměnu výsuvných částí za nové podvozky s vakuovým vypínačem ABB VD4. Výměna přístrojových transformátorů proudu, pomocné výzbroje NN v ovládacích nadstavbách rozváděče 6 kV a doplnění ukazatelů do pomocného rozváděče NN.

Realizace: divize Realizace a inženýrink

2004

Systém na kontrolu stavu zařízení pro sledování letového provozu

Dodávka a instalace rozváděče se vstupně-výstupními moduly FieldPoint a dvou PC s aplikací umožňující průběžné sledování stavu vstupů a zápis na specifikované výstupy.

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2005

Přístrojový ovladač pro IFR Test Set

Rozsáhlý VXI Plug and Play přístrojový ovladač pro IFR 3900 Series TETRA Digital Radio Test Set.

Realizace: divize Virtuální instrumentace

1997

Automatizace trvanlivostních zkoušek hydraulických automobilových brzd

Automatizace pracoviště pro trvanlivostní zkoušky automobilových hydraulických brzd.

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2002

Měřicí trať pro stanovení charakteristik ventilátorů a rekuperačních jednotek

Komplexní projekt a realizace konstrukce, napájení, řízení a vizualizace komorové trati pro měření charakteristik ventilátorů a rekuperačních jednotek. Vývoj, výroba a dodávka speciálního měniče umožňujícího napájení a řízení kompletní řady ventilátorů. Návrh, výroba a dodávka řídicího rozváděče pro umístění řídicího PC, modulů sběru dat FieldPoint™ firmy National Instruments, měřicích přístrojů, měniče pro pohon pomocného ventilátoru a dalšího elektrotechnického vybavení. Projekt měřicí komory včetně kompletní měřicí instrumentace. Vývoj a dodávka řídicí aplikace umožňující manuální nebo automatický provoz, měření, zpracování, prezentaci

...
2000

Sdružený síťový analyzátor BK-ELCOM (AUS-2000)

Sdružený síťový analyzátor BK-ELCOM.

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2003

Kompenzační zařízení 6 kV s filtry 3. a 5. harmonické pro Třinecké železárny, a.s. – KJT

Projekt, dodávka, montáž a uvedení do provozu filtračně-kompenzačního zařízení 6 kV ve vnitřním provedení. Filtr 3. harmonické o kompenzačním výkonu 2 Mvar sestává ze vzduchových kompenzačních tlumivek, kondenzátorové baterie, tlumicích odporů a balanční ochrany. Filtr 5. harmonické má kompenzační výkon 3,7 Mvar a podobné uspořádání. Dodaný pomocný rozváděč NN obsahuje ochrany pro kondenzátorové baterie a prvky pro měření a signalizaci stavu a poruch.

Realizace: Divize Realizace a inženýrink

2003

Poloautomat na kontrolu parkovačky BMW E63

Vývoj a výroba stroje na kontrolu přítomnosti dílů a svítivosti světlometu. Dvoukamerový optický systém s okruhově řízenými osvětlovacími LED moduly. Vyhodnocení přítomnosti a natočení podložek, přítomnosti a barvy odrazky a rámečku, svítivosti parkovacích kroužků. Kontrola funkce žárovky modulem pro vyhodnocení nad- a podproudu. Statistické vyhodnocení výsledků 100% kontroly, archivace protokolů. Řídicí aplikace vyvinuta v grafickém programovacím jazyce LabVIEW fy National Instruments.

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2005

Kamerové systémy pro nasvěcování světlometů

Řízení kamerových systémů pomocí PC v prům. provedení nebo pomocí kompaktní jednotky CVS-1454, komunikace s řízením stroje (PLC Bosch CL 201 s oper. panelem BT5) pomocí Bosch WinTools (RS-232 nebo ethernet), digitální IEEE-1394 (FireWire) kamery Basler A601f, vyhodnocení polohy rozhraní světla a tmy v průběhu seřizování, vyhodnocení relativní svítivosti v definovaných oblastech, software vyvinut v LabVIEW Real-Time.

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2003

Automat na seřizování ED modulu automobilového světlometu

Vývoj a výroba stroje na kontrolu a seřizování ED modulu světlometu. Kompletní elektrické a pneumatické vybavení, karusel s výměnnými zakládacími pozicemi pro seřizované moduly, dvě polohovatelné šroubovací hlavy pro různé typy světlometů, komora s pracovní a kalibrační projekční plochou, optická lavice s rovinným zrcadlem a achromatickou čočkou, řízení stroje pomocí PLC Simatic S7, komunikace s PC pomocí Profibus MPI, tříkamerový optický systém pro vyhodnocení obrazu založený na PC a NI-IMAQ (svítivost ve tmavém poli, seřízení a kontrola barvy rozhraní světla a tmy a další).

Realizace: ...

2005

Zařízení na kontrolu a manuální seřizování rozhraní ED modulu

Vývoj a výroba stroje na manuální kontrolu a seřizování ED modulu světlometu. Kompletní elektrické a pneumatické vybavení, seřizování modulu pomocí manuálně ovládané vidlice, komora s pracovní a kalibrační projekční plochou, optická lavice s rovinným zrcadlem a achromatickou čočkou, řízení veškerých funkcí stroje pomocí PC, kamerový optický systém pro vyhodnocení obrazu založený na PC a NI-IMAQ (svítivost ve tmavém poli, seřízení a kontrola barvy rozhraní světla a tmy a další).

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2000

Tester životnosti keramických kondenzátorů

Návrh a realizace kompletního testeru na dlouhodobá měření stárnutí dielektrika vlivem teploty. Řízení pece simulující proces stárnutí. Přesné měření zbytkových proudů. Měření až 400 SMD kondenzátorů současně.

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2005

Zařízení na třídění kapacitních SMD čipů

Konstrukce, výroba a dodávka kompletního stroje na třídění kapacitních SMD čipů. Čipy se do stroje dostávají z vibračního zásobníku, ve stroji jsou vkládány do karuselu, kde na jednotlivých pozicích dochází postupně k nabíjení, měření a vybíjení kondenzátorů. Po projetí karuselem jsou čipu vyhazovány do boxů podle výsledku měření daného čipu. Maximální zkušební napětí je 1250 V, rozsah měřených kapacit je 100 pf až 5 uF, rozsah měřeného svodu je 100 MOhmů až 1000 GOhmů. Rychlost stroje je max. cca 6000 kusů za hodinu.

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2000

Testery keramických kondenzátorů

Návrh a realizace testerů pro různé typy kondenzátorů. Komplexní dodávka včetně měřicích přístrojů, elektronických přepínačů a programového vybavení. Řídicí aplikace vyvinuta v National Instruments LabVIEW™.

Realizace: divize Virtuální instrumentace

1994

Čerpací stanice. Pohony čerpadel 630 kW / 10 kV

Dodávka 5 ks VN motorů 630 kW / 10 kV / 1500 min-1 pro pohony čerpadel chladicí vody v čerpací stanici.

Realizace: divize Pohony

1996

Aplikace pro výpočet parametrů papírenských linek

Aplikace pro výpočet parametrů papírenských linek. Výpočet parametrů papírenských linek s ohledem na vlastnosti povrchu válců.

Realizace: divize Virtuální instrumentace

1997

Vědecko-technologický park Ostrava, a.s.

Návrh a pokládka strukturované kabeláže ve Vědecko-technologickém parku Ostrava vč. konfigurace síťových prvků, Konfigurace Windows NT serveru. Realizace připojení k Internetu.

Realizace: divize Virtuální instrumentace

1997

Automatizace dynamometru

Návrh dynamických testů pro jednočipové procesory kontrolních jednotek.

Realizace: divize Virtuální instrumentace

1997

Automatický tester ABS železničních vozů

Simulace železničního vozu HW interfacem – čtyři tachodynama, ventily.

Realizace: divize Virtuální instrumentace

1997

Monitoring a vizualizace kompresorové stanice

Vyhodnocení energetické náročnosti výroby stlačeného vzduchu. Spolupráce s měřicí ústřednou INMAT 66 po sériové lince. Měření příkonů kompresorů přes měřicí převodníky příkonu. Archivace naměřených výsledků.

Realizace: divize Virtuální instrumentace

1997

Sdružený síťový analyzátor BK-ELCOM

Sdružený síťový analyzátor BK-ELCOM.

Realizace: divize Virtuální instrumentace

1997

Tester automobilových zámků

Tester automobilových zámků, tester implementující tenzometrická měření.

Realizace: divize Virtuální instrumentace

1998

Tester nabíjecího zařízení do tanku T 72

Tester nabíjecího zařízení do tanku T 72, stimulace a kontrola odezvy systému.

Realizace: divize Virtuální instrumentace

1998

Tester spínaných zdrojů NIKE

Tester pro kontrolu spínaných zdrojů, simulace elektronické zátěže.

Realizace: divize Virtuální instrumentace

1998

Tester žárovek

Řídicí aplikace pro automatické testovací zařízení pro testy žárovek.

Realizace: divize Virtuální instrumentace

1998

Sdružený síťový analyzátor BK-ELCOM (PRE 1998)

Sdružený síťový analyzátor BK-ELCOM.

Realizace: divize Virtuální instrumentace

1998

Aplikace pro nastavení konstant PID regulátorů

Vývoj aplikace pro komunikaci s uživatelským hardware prostřednictvím DLL knihoven s grafickým uživatelským rozhraním v LabVIEW™.

Realizace: divize Virtuální instrumentace

1998

Tester naftových topení BREEZE

Tester měří elektrické veličiny, teploty a složení spalin.

Realizace: divize Virtuální instrumentace

1999

Tester zákaznických elektronických obvodů

Tester řízený osobním počítačem provádějící automatizované testování elektronických obvodů.

Realizace: divize Virtuální instrumentace

1999

LcVIEW – integrované prostředí podpory osciloskopů Le Croy a osciloskopických karet SigAq a SigGen (GaGe)

SW aplikace dodávaná s osciloskopy LeCroy umožňující jednoduchou manipulaci s naměřenými daty a jejich kombinaci s daty z osciloskopických karet GaGe. Objektově orientovaný přístup struktury aplikace. Vyvinuto v prostředí NI LabWindows/CVI™ a MS Visual C++.

Realizace: divize Virtuální instrumentace

1999

Aplikace pro řízení pneumatické značící hlavy

Doplnění testeru zámků o aplikaci pro řízení pneumatické značící hlavy. Komunikační software řešící sériovou komunikaci v LabVIEW™.

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2000

Tester kvality popisu diod

Vizuální testování přítomnosti a kvality popisu diody. Zpracování a vyhodnocení obrazu získaného uživatelským kamerovým systémem (kamera, osvětlení, upevňovací přípravky, řídicí počítač) dodaným firmou ELCOM, a.s., DVI.

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2000

Studie realizovatelnosti přístroje založeného na technologii PC

Zpracování studie týkající se realizovatelnosti a možností přístroje založeného na technologii PC a firmware vyvinutém v LabVIEW™.

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2001

Výrobní tester základnových stanic a mobilních telefonů Nokia

Vývoj aplikačních komponent pro testování základnových stanic a mobilních telefonů Nokia.

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2001

Aplikace pro řízení a vizualizaci vodárenské a energetické technologie

Rekonstrukce čerpadla, rozvoden a velínu zastřešovaná firmou ELCOM, a.s. Vizualizační a řídicí úkoly provozovány na serveru v aplikaci vyvinuté v prostředí NI Lookout™. Distribuovaný systém monitorování a ovládání založený na modulech FieldPoint™, komunikaci prostřednictvím OPC s ABB terminály vývodového pole REF, komunikační vazba NetDDE se vzdálenými místy sběru dat, řízení dispečerské mozaiky, komunikační vazba na elektronický zabezpečovací systém, atd. Dlouhodobá archivace dat. Časová synchronizace systému pomocí přijímače DCF77. Klientské aplikace umožňující vzdálenou vizualizaci.

Realizace: ...

2001

Plně grafická aplikace pro práci se síťovými analyzátory Norma

Postavená na prostředí LabVIEW™. Modulární architektura - rozšiřování vlastností pomocí plug-in modulů. Zobrazení dat do grafů. Komunikace po GPIB rozhraní. Export dat.

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2001

Návrh a realizace kamerových systémů pro měřiče tvrdosti

Realizace kamerových systémů umožňujících snímání vtisku tvrdoměru. Snímání obrazu do vyhodnocovacího počítače.

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2001

Testery laserových diod

Vývoj aplikace pro řízení různých typů testerů laserových diod.

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2002

Aplikační příklady pro měřiče odraženého výkonu NRT/NRT-Z firmy Rohde & Schwarz

Vývoj aplikačních příkladů v prostředích NI LabWindows/CVI™, NI LabVIEW™ and Agilent-VEE™ pro měření dopředného a zpětného RF výkonu.

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2002

Tester na vizuální 100% výstupní kontrolu mechanických dílů

Vývoj a realizace komplexního testovacího zařízení. Dvou-kamerový systém pro kontrolu rozměrů a odhalení vad mechanické součástky (příchytky).

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2002

Aplikace pro měřiče výkonů firmy LEM Instruments

SW aplikace řídicí měření výkonů s přístroji firmy LEM Instruments řady D 6000 a D 4000.

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2002

Soubor aplikací a nástrojů pro práci s analyzátory výkonu Norma

NormaX Suite, obsahuje ActiveX komponentu dovolující komunikaci s přístroji a správu konfigurací přístroje, která tvoří základ pro další aplikace z tohoto balíku (NormaMonitor a excelNormaMonitor pro monitorování a ukládání dat z přístroje). Komponenta umožňuje komunikaci s přístrojem pomocí sériového rozhraní bez použití VISA knihovny. Součástí balíku jsou rovněž přístrojové ovladače dle standardu VXI Plug & Play ve formě DLL, zdrojového kódu v C a LabVIEW(tm) ovladače.

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2002

Softwarová podpora programovatelných modulů DEWE DAQ

Vývoj ovladačů ve formě 32-bitových dynamických knihoven (DLL). Implementace do aplikace DEWEScope.

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2002

DEWEScope – aplikace pro bezpapírové zapisovače firmy Dewetron

Konfigurace přístrojových modulů pro úpravu signálu. Hlasový asistent umožňující intuitivní a jednoduchou obsluhu. Bez-papírový zapisovač a osciloskop v jednom přístroji. Ukládání dat a správa uložených dat.

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2002

Měřicí trať pro stanovení charakteristik ventilátorů a rekuperačních jednotek

Komplexní projekt a realizace konstrukce, napájení, řízení a vizualizace komorové trati pro měření charakteristik ventilátorů a rekuperačních jednotek. Vývoj, výroba a dodávka speciálního měniče umožňujícího napájení a řízení kompletní řady ventilátorů. Návrh, výroba a dodávka řídicího rozváděče pro umístění řídicího PC, modulů sběru dat FieldPoint™ firmy National Instruments, měřicích přístrojů, měniče pro pohon pomocného ventilátoru a dalšího elektrotechnického vybavení. Projekt měřicí komory včetně kompletní měřicí instrumentace. Vývoj a dodávka řídicí aplikace umožňující manuální nebo automatický provoz, měření, zpracování, prezentaci

...
2003

Automatizace laboratoře mechaniky zemin

Měření smykových charakteristik a stlačitelnosti zemin dle ČSN 72 1027, ČSN 72 1030, ČSN 72 1031. Současný běh osmi edometrů, jednoho krabicového smykového stroje a jednoho triaxiálního smykového stroje. Řízené veličiny: tlak do 10 atmosfér, rychlost posunu 0,002 až 5 mm/min. Měřené veličiny: úchylka (tloušťka vzorku) s přesností 0,001 mm, síla do 5 kN. Doba měření jednoho vzorku zeminy desítky minut až 7 dní. Perioda vzorkování signálů v jednotkách sekund. Automatické přepínání přednastavených režimů v průběhu měření. Automatické ukončení měření po splnění podmínek dle ČSN. Automatizovaný výpočet charakteristik zeminy

...
2003

Aplikace pro obousměrný převod souborů mezi formáty FP

FP2XML Converter, Aplikace pro obousměrný převod souborů mezi formáty FP (VXI Plug & Play function tree) a XML.

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2003

Kamerové systémy na kontrolu kvality brusu hrotů jehel

Dodávka softwarové aplikace na kontrolu rozměrů a kvality brusu hrotů jehel, které jsou součástí skleněných farmaceutických ampulí. Dodávka sady osvětlovacích těles osazených LED.

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2003

Firmware pro analyzátor výkonu LEM Instruments

Analýza, návrh, implementace, testování a optimalizace subsystémů firmware měřicího přístroje. Obsluha displeje přístroje. Podpora vzdáleného ovládání přístroje (implementace překladače SCPI příkazů). Implementace ovladačů zařízení (modulů přístroje) – klávesnice, paměť flash. Implementace ovladačů rozhraní GPIB (IEEE 488), Ethernet, TCP/IP. Firmwarový modul pro grafický výstup na tiskárnu (tiskové jazyky PCL a Epson). Modul pro aktualizaci (upgrade) firmware. Vývoj knihoven a nástrojů pro testování/ladění firmware na platformě PC/Windows. Cílový CPU a operační systém: Motorola ColdFire, Precise/MQX. Vyvinuto v jazyce ANSI C s použitím překladače

...
2003

Kamerový systém na kontrolu potisku blistru

Dodávka kamerového systému na kontrolu přítomnosti a kvality potisku blistru. Kontrola až 120 blistrů za minutu při kontrole 10 kavit na blistru, kontrola správnosti textu vč. rozpoznání jednotlivých znaků při 240 kavitách/min, kontrola čárového kódu, použití IEEE-1394 (FireWire) kamery Basler, komunikace se stávajícím PLC prostřednictvím DIO.

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2004

Kamerový systém pro snímání a analýzu hladiny kovu a strusky

V rámci tohoto projektu byl vyvinut a dodán systém pro vyhodnocování obrazu hladiny kovu a strusky v kesonu. Systém přenášel obraz z předinstalované analogové kamery do počítače, kde byl obraz vyhodnocen a zaznamenán. Vyhodnocovací algoritmus stanovoval časový trend poměru plochy strusky k ploše čistého kovu na hladině taveniny.

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2004

Softwarová část pro R&S Analyzátor proudu založený na R&S NGM02

NGM02-K10, Softwarová část pro R&S Analyzátor proudu založený na R&S NGM02 (dvoukanálový analyzátor/napájecí zdroj). Provádí dlouhodobou i krátkodobou analýzu proudové spotřeby různých testovaných zařízení, mobilních telefonů, PDAs a dalších zařízení napájených baterií.

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2019

Přístrojové ovladače pro přístroje firmy Rohde&Schwarz

ELCOM a.s. zajišťuje tvorbu a údržbu přístrojových ovladačů pro všechny přístroje firmy Rohde&Schwarz od roku 1997. Ovladače jsou vyvíjeny v prostředích LabVIEW a LabWindows/CVI. Součástí vyvinutých ovladačů jsou také instalátory pro různá cílová vývojová prostředí. Jedná se o dlouhodobou nepřetržitou spolupráci, kdy každoročně vznikne několik desítek nových nebo aktualizovaných ovladačů.

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2004

Monitorovací systém

Přístroj vychází z konceptu kompaktního přenosného měřicího systému ENA500, představující novou generaci vícekanálového měřicího systému na bázi SMD technologie s integrovaným počítačem. Stupeň krytí je IP42. Přípojné vstupní body jsou řešené pomocí odolných šroubovacích konektorů AMPHENOL C16-1/3 s krytím IP65. Volba napěťového/proudového rozsahu je podmíněna správným připojením příslušného pinu v konektoru. Systémové konektory počítače 1xRS 232, 1xRS232/485, 2xUSB, 1xEthernet a 1xVGA jsou dostupné pod odnímatelným víkem na zadní straně přístroje pod krycím víčkem se stupněm krytí IP64. Zařízení zpracovává analogové napěťové a proudové signály

...
2004

Podavač vzorků pro mikroskopy

Vývoj a výroba mechanických i elektronických komponent podavače sklíček. Komplet podavače je montován na základní desce a sestává se z otočného zásobníku na cca 90 sklíček, podávacího ramene, které slouží k uchopení vzorku, jeho vyjmutí a založení pod mikroskop do zakládacího rámečku. Podavač je ovládán krokovými motory v několika osách. K řízení krokových motorů byla vyvinuta modulární elektronika sestávající z řídicí části a výkonových prvků, celek je řízen z PC pomocí programu vytvořeného ve vývojovém prostředí LabVIEW od firmy National Instruments.

Realizace: ...

2004

Vývoj a výroba osvětlovacího kroužku pro mikroskopy

Konstrukce mechanických dílů i elektronických obvodů osvětlovacího kroužku. Zdrojem světla na kroužku jsou vysoce svítivé LED diody. Na kroužku jsou v podobě mikrospínačů realizovány ovládací prvky pro ovládání intenzity a směru osvětlení. Elektronika kroužku je řízena jednočipovým mikropočítačem MicrochipPIC-18Fxxx. Kroužky jsou určeny k nasunutí na objektiv stereoskopického mikroskopu. Kroužky jsou dodávány jako funkční komplet s napájecím zdrojem.

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2004

Přístrojové ovladače vyvíjené pro firmu National Instruments

ELCOM, a.s. je jediným pracovištěm na světě, jež není součástí firmy National Instruments, které vyvíjí přístrojové ovladače přímo a na zakázku právě pro National Instruments. Předmětem vývoje jsou přístrojové ovladače podle nejnovějších standardů LabVIEW Plug And Play a IVI-C pro populární přístroje předních světových výrobců jako jsou Agilent Technologies, Tektronix, Fluke, Mettler-Toledo a další.

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2004

Zařízení na montáž kuličkových ložisek

Návrh a realizace stolního zařízení na přesné měření průměru vnitřního a vnějšího kroužku kuličkového ložiska, párování kroužků, automatickou volbu vhodného průměru kuličky a podání kuliček k montáži.

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2004

Výroba GPIB (IEEE 488) karet pro analyzátor výkonu LEM Instruments

Karty jsou řešeny jako zásuvný modul s konektorem pro připojení k vnitřní sběrnici přístroje na jedné straně a konektorem GPIB na druhé. Vnitřní sběrnice přístroje je 33 MHz, 32-bitová, hlavní procesor přístroje je Motorola Cold Fire. Plošný spoj karty GPIB rozhraní je oboustranný. Pro realizaci GPIB přenosu je použit specializovaný čip GPIB TNT488 od firmy National Instruments. Propojení GPIB čipu s vnitřní sběrnicí přístroje pomocí CPLD realizující vhodnou logiku. Karty jsou průběžně dodávány v menších sériích podle požadavků zákazníka. Byl vyvinut softwarový ovladač pro kary GPIB rozhraní pro operační systém MQX přístroje. Ovladač podporuje komunikaci

...
2004

Vývoj USB+Ethernet karet pro analyzátor výkonu LEM Instruments

Tato karta navazuje na již dříve vyvinutou kartu Ethernet+GPIB. Karta realizuje komunikační rozhraní USB a Ethernet. Aktivní je vždy jedno rozhraní. USB část je řešena pomocí řadiče FTDI typu FT245B. Komunikace uvnitř přístroje je řešena přes UART rozhraní za použití FPGA realizujícího stavový automat zajišťující přenosy dat mezi FIFO buffery a řadičem USB. Byl vyvinut softwarový ovladač pro operační systém MQX přístroje. Ovladač je součástí firmware přístroje. Maximální přenosová rychlost realizovaného USB rozhraní je 800 kB/sec. Karta byla vyvinuta v roce 2005.

Realizace: divize Virtuální

...
2004

Výroba Ethernet+GPIB ( IEEE 488) karet pro analyzátor výkonu LEM Instruments

Tato karta navazuje na již dříve vyvinutou kartu rozhraní GPIB. Karta realizuje komunikační rozhraní GPIB a Ethernet. Aktivní je vždy jedno rozhraní. Ethernetová část je řešena pomocí řadiče Realtek RTL8201BL a čipu s hardwarovou implementací TCP/IP protokolu od firmy Wiznet. Čip Wiznet je propojen s vnitřní sběrnicí přístroje pomocí CPLD realizující vhodnou logiku. Byl vyvinut softwarový ovladač pro operační systém MQX přístroje. Ovladač podporuje komunikaci s Wiznet čipem v režimu PIO v obou směrech. Ovladač je součástí firmware přístroje. Maximální přenosová rychlost realizovaného Ethernet rozhraní je 1,5 MB/sec. Karta byla vyvinuta v roce 2003, od

...
2004

Kamerové systémy na kontrolu přítomnosti tamponů v balení

Realizace kamerových systémů analyzujících vzhled obrazu laserového paprsku v krabičce obsahující hygienické tampony. Základem systému kompaktní jednotka CVS-1454. Konfigurace zařízení pomocí textových inicializačních souborů přenášených do CVS dálkově prostřednictvím FTP.

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2004

Kamerové systémy pro zařízení na montáž automobilových zámků

Dodávka kamer Basler a vývoj aplikací pro kontrolu přítomnosti dílů v automobilovém zámku v průběhu montáže.

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2004

Zkušebna na testování chladicích systémů

Návrh a komplexní realizace měřicího a řídicího systému pro zkušebnu na měření parametrů kompresorů. Měření elektrických parametrů analyzátorem BK-ELCOM, teplot a tlaků moduly National Instruments FieldPoint ad. Dodávka speciálních měničů. Dodávka řídicího rozváděče s průmyslovým PC.

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2004

Asistence při ladění programu PLC zkušebny stejnosměrných trakčních motorů

Asistence při návrhu spínacích sekvencí a regulačních algoritmů pro jednotlivé kroky zkoušky stejnosměrných trakčních motorů. Algoritmy byly programovány v PLC Simatic. Řídicí aplikace je vytvořena v LabVIEW od firmy National Instruments a běží na řídicím průmyslovém PC zkušebny.

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2004

Kamerové systémy na kontrolu sestavy a dílů pro světlomet

Dodávka kamerových systémů a funkcí pro vyhodnocení rozměrů mechanických dílů v sestavě držáku a pohyblivé clonky pro automobilový světlomet. Oživení testovacího zařízení v prostředí TestStand™.

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2005

I2C komunikátor

V rámci tohoto projektu byl vytvořen komunikátor, který po rozhraní I2C ovládá osvětlení panelů ovládání klimatizace. Komunikátor je založen na jednočipovém kontroléru PIC.

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2005

Dodávka záložního počítače pro tester modulů HVAC

Záložní počítač obsahuje zásuvné karty National Instruments, je na něm nainstalován software testeru založený na prostředí TestStand.

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2005

Školení na téma použití kamerových systémů pro testování komponent v automobilovém průmyslu

Školení bylo komponováno na míru pro konkrétní aplikace v provozu zákazníka. Školení zahrnovalo popis a praktické seznámení s hardwarovými prostředky pro práci s kamerovými systémy, obecné principy algoritmů pro zpracování a analýzu obrazu, práce s produktem NI Vision Builder for Automated Inspection od National Instruments, interaktivní ukázka řešení konkrétních úloh z prostředí zákazníka.

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2005

Vývoj kompletu testovací elektroniky

Kamery a softwaru pro testery panelů klimatizace X44 a PL3. Testovací elektronika je řešena jako univerzální vícekanálový modul v sendvičovém provedení (dvě desky PCB na sobě). Kanály rozdělené do skupin podle funkce zahrnují měření napětí a proudu v řádu jednotek ampér i stovek mikroampér, měření frekvence, generování volitelného SS napětí, generování frekvence. Kanály jsou osazeny systémem polovodičových a jazýčkových relé, jejichž programové spínání umožňuje dosáhnout požadované funkce na multifunkčních kanálech. Kamera vyhodnocuje zobrazovací prvky panelu. Softwarová aplikace, která běží na řídicím PC testeru je napsána ve vývojovém prostředí

...
2005

Zhotovení výrobní dokumentace převodovky

Zhotovení výrobní dokumentace převodovky podle vzoru stávající převodovky smykového stroje. Převodovka je poháněna asynchronním motorem s měničem frekvence, výstup převodovky je na dvě posuvné tyče, které pohybují krabicemi se vzorky. Převod převodovky je cca 1 ot/mm.

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2005

Servisní aplikace k transceiveru řady ZS 4200 pro řízení letového provozu

V rámci tohoto projektu byl proveden design aplikace na základě podkladů zadavatele a UML modelu rádia. Dále byla po odsouhlasení designu zákazníkem provedena implementace ve vývojovém prostředí LabVIEW. Výsledkem je nezávislá softwarová aplikace, která slouží servisním technikům při instalaci, konfiguraci a údržbě transceiverů.

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2005

GB2PP Parser

Parser protokolu GB2PP byl vytvořen jako součást firmwaru přístroje, který komunikuje pomocí tohoto protokolu s nadřazeným informačním a řídicím systémem. Parser byl vyvinut za použití nástrojů UML modelování od firmy I-Logix, vlastní implementace parseru byla provedena v programovacím jazyce C.

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2005

Výroba a dodávka vysokorychlostního záznamového systému

Účelem vysokorychlostního záznamového systému je monitoring funkce dvou reaktorů na výrobu nízkohustotního poluetylénu. Dodávaný systém monitoruje 140 napěťových, proudových a termočlánkových kanálů a 60 digitálních kanálů s frekvencí vzorkování 1 kHz na každý kanál. Systém provádí také detekci událostí na kterémkoli kanálu nebo na kombinaci kanálů. Jádro systému tvoří komponenty National Instruments. Systém používá tří SCXI šasi pro přizpůsobení signálů a jeden plně obsazený PXI systém pro sběr dat. Časová základna pro sběr dat je generována časovacím modulem PXI-6608, který je navázán na GPS přijímač. Vzorkované signály se ukládají na Hewlett&Packard RAID5

...
2005

Ovladač pro panelový měřicí přístroj

Vývoj LabVIEW Plug And Play ovladače měřicího panelového přístroje.

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2005

Rozšíření aplikace pro řízení a vizualizaci vodárenské a energetické technologie

Řídicí počítač s aplikací vyvinutou v NI Lookout, monitor procesů a událostí, sekundární PC pro zajištění komunikace s moduly distribuovaného systému WSR3000 firmy Rittmeyer, komunikace a sdílení dat mezi aplikacemi běžícími na velíně ve Vodárně Káraný a Energocentru Sojovice, vzdálené klientské aplikace umožňující monitorování všech technologií, archivace technologických a statistických dat na místní a síťové disky.

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2005

Ovladač pro analogové framegrabbery řady Flashbus Spectrim pro program Image-Pro

Kompletní acquisition driver pro Image-Pro s podporou karet Flashbus Spectrim a Spectrim Lite výrobce Integral Technologies s použitím Image-Pro DDK a Flashbus SDK.

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2005

Plně grafická aplikace pro práci se síťovými analyzátory NORMA 3/4/5000

PowerVIEW 4000, plně grafická aplikace pro práci se síťovými analyzátory NORMA 3/4/5000, postavená na prostředí LabVIEW™. Modulární architektura - rozšiřování vlastností pomocí plug-in modulů. Zobrazení dat do grafů. Komunikace po GPIB, RS-232, Etherent a USB rozhraní. Export dat do textových souborů.

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2005

Stacionární monitoring systémem BK-ELCOM (ČEZ Logistika, s.r.o., 2005)

Stacionární monitoring systémem BK-ELCOM, Stacionární analyzátor kvality elektřiny BK-ELCOM v provedení ENA440 se stal vítězem výběrového řízení na dodávku trvale instalovaných analyzátorů kvality pro předávací místa PS/DS v rámci celé společnosti ČEZ Distribuce, a.s. Analyzátor ENA440 je instalován na všech předávacích místech PS/DS v regionálních energetických společnostech Skupiny ČEZ v ČR, na území devíti krajů České republiky.

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2005

Stacionární monitoring systémem BK-ELCOM (E.ON Česká republika, a.s., 2005)

Stacionární monitoring systémem BK-ELCOM, Stacionární analyzátor kvality elektřiny BK-ELCOM v provedení ENA440 se stal vítězem výběrového řízení na dodávku trvale instalovaných analyzátorů kvality pro předávací místa PS/DS v rámci celé společnosti E.ON Česká republika, a.s. Analyzátor ENA440 je instalován na všech předávacích místech PS/DS v rámci působnosti E.ON Česká republika, a.s. v oblasti jižní Moravy a jižních Čech.

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2006

Jednotka sběru a zpracování dat chladiva

Vývoj a dodávka jednotky sloužící ke sběru měřených veličin ze senzorů prostřednictvím protokolu HART a k výpočtu regulačního zásahu pro nadřízenou jednotku řízení kalorimetru ERG. Hardware jednotky je sestaven z jednodeskového PC a sady HART modemů. Softwarová aplikace je vyvinuta v LabVIEW od National Instruments.

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2006

Kamerový systém na kontrolu rozhraní světla a tmy mlhovky

Vyhodnocení kvality rozhraní, detekce nežádoucích jevů (vlny, zuby atp.) ve tmavé oblasti, plná uživatelská konfigurovatelnost.

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2006

Rozšíření a konfigurace kamerového systému na kontrolu automobilových klimatizačních jednotek

Doplnění kamer a osvětlení, rozšíření a konfigurace kamerových testů v prostředí National Instruments Vision Builder for Automated Inspection.

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2006

Výroba a dodávka testeru prototypů hybridních integrovaných obvodů

Výroba a dodávka testeru prototypů hybridních integrovaných obvodů, tester je postaven na bázi virtuální instrumentace. Přístrojová technika pochází od National Instruments, Agilent Technologies, Tektronix a Stanford Research Systems. Jednotlivé přístroje testeru jsou instalovány v 19" skříni. Testovaný prototyp se připojuje k testeru na konzole z produkce Virginia Panel Corp. Softwarové vybavení testeru tvoří LabVIEW a TestStand of National Instruments. Součástí dodávky byla testovací sekvence provádějící automatický test samotného testeru.

Realizace: divize Virtuální

...
2006

Výroba a dodávka testeru cívek stykačů Horus

Tester je postaven na bázi virtuální instrumentace. Mechanická část testeru slouží k zakládání testovaných cívek, přesun založených cívek do jednotlivých testovacích pozic, ohýbání kontaktů a třídění cívek po provedení testu. Předmětem testování je izolační stav cívek (VN rázovou vlnou do 6 kV) a odpor vinutí. Řízení testeru a měřicí obvody jsou realizovány pomocí zásuvných karet z produkce firmy National Instruments. Softwarová aplikace testeru je vytvořena ve vývojovém LabVIEW. Tester testuje cca 30 druhů cívek.

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2006

Kamerové systémy na kontrolu displejů

Dodávka kamerových systémů na kontrolu segmentových displejů určených pro domácí bílou techniku.

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2006

Zkušební trať na měření tlakových ztrát na vzduchových filtrech

Komplexní dodávka vybavení zkušebny pro měření tlakových ztrát na vzduchových filtrech, dodávka měřicí trati včetně přesných měřicích přístrojů a měřicí clony, dodávka řídicí softwarové aplikace pro řízení a vyhodnocení měření.

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2006

Dodávka kamerového systému pro měření rozměrů

Dodávka kamery Basler s vysokým rozlišením určené pro montáž na mikroskop Carl Zeiss, dodávka National Instruments Vision Builder for Automated Inspection, konfigurace kroků měření a komplexní školení pracovníků zákazníka.

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2006

Dynablot - software a řídicí elektronika pro zařízení na testování krevních vzorků

Vývoj řídicí elektroniky a softwaru pro zařízení sloužící krevním centrům k testování krevních vzorků. Přístroj je řízen mikroprocesorem PIC18F firmy (Microchip Technology Inc.), pro snadné ovládání obsahuje displej a tlačítka, navíc umožňuje komunikaci s PC pro sestavení pracovních algoritmů a servisní zásahy.

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2006

Upgrade technologie zkušebny stejnosměrných motorů

Změna postupu u stávajících zkoušek a doplnění nových zkoušek v softwarovém vybavení zkušebny, aby metodika vyhovovala vnitřním předpisům a potřebám dopravního podniku z hlediska funkčnosti a zejména bezpečnosti provozu ve zkušebně.

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2006

Kamerový systém pro LWR a ALV/AFS test automobilového světlometu

Kamerový systém vyhodnocující změnu polohy PES jednotky nebo odražeče ve světlometu.

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2006

Subsystém zařízení na burn-in test výbojky automobilového světlometu

Měření průběhu proudu při zapalování výbojky světlometu, komunikace s řídicí jednotkou světlometu prostřednictvím sběrnice CAN a LIN.

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2006

Kamerový systém na kontrolu přítomnosti popisu krycího skla světlometu

Kamerový systém založený na kompaktní jednotce National Instruments CVS-1454 kontrolující přítomnost popisu krycího skla světlometu po kompletaci.

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2007

Kamerové systémy na kontrolu kvality svaru a správnosti dílu

Dodávka dvou kamerových systémů pro zařízení na svařování trubek pro automobilové klimatizace (koncový zákazník firma Contitech Německo), kontrola typu dílu určeného k pájení, kontrola parametrů svaru (deformace, malé resp. velké množství taveniny ve svaru, aj.), unikátní laserový osvětlovací systém umístěný na rotačním stole, vysokorychlostní snímání (70 snímků/s) po celém obvodu svaru, digitální IEEE-1394 (FireWire) kamery Basler.

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2007

Kamerové systémy pro seřizování světlometů

Kamerové systémy pro zařízení na seřizování automobilových světlometů v průběhu výroby - předseřízení (pre-aiming), finální seřízení a kontrolu (fotometr), systémy na kontrolu správnosti dílů a kompletnosti montáže. Komunikace s řídicími jednotkami světlometů prostřednictvím rozhraní LIN a CAN.

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2007

Kamerové systémy na detekci typu disku

Dodávka kamerových systémů pro zařízení na odstřihování nálitku na automobilových hliníkových discích, řízení kamerového systému pomocí panelového PC, komunikace s řízením stroje (PLC Simatic) prostřednictvím USB DIO modulu National Instruments, detekce typu disku a volba nástroje pro příslušný nálitek, snadné poloautomatické učení nového typu disků.

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2008

Kamerový systém na kontrolu pozice pojistkového pásku

Kamerový systém osazený řádkovou kamerou na kontrolu založení a pozice pojistkového pásku ve vodícím rámečku (lead frame) používaném při výrobě a testování polovodičových součástek.

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2008

Zařízení na kontrolu rozměrů a funkce mechanismu clonky automobilového světlometu

Karuselový stroj pro kontrolu rozměrů clonky a držáku, krajních poloh clonky a rozběhového a ustáleného proudu solenoidu bifunkčního modulu automobilového světlometu, laserové značení dílů, tříosý manipulátor pro třídění dílů, řízení mechanických funkcí i kamerového systému pomocí National Instruments LabVIEW.

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2008

Kamerový systém pro automatické vyhodnocení tvrdosti materiálu

Kamerový systém včetně optické soustavy pro sejmutí vtisku a následné automatické vyhodnocení tvrdosti materiálu. Řídicí aplikace provozovaná na kompaktním kamerovém systému National Instruments CVS-1454 a vyvinuta ve Vision Builder for Automated Inspection.

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2008

Kamerový systém pro identifikaci skla na dopravníku v lakovně

Kamerový systém pro detekci přítomnosti a typu krycího skla automobilového světlometu umístěného na nosiči dopravníku v lakovně skel, výstup kamerového systému slouží pro deaktivaci lakovacího procesu v případě nepřítomnosti skla, data jsou využívána rovněž k načítání počtu kusů skel všech typů.

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2010

Zařízení na vizuální kontrolu kompresorů

Automatické zařízení umístěné ve výrobní lince kontrolující řadu vizuálních parametrů kompresoru (přítomnosti a správnosti dílů, polohy dílů a popisu apod.). Kamerový systém s 5 GigE kamerami Basler, osvětlovacími LED panely a projektory. Zpracování obrazu na řídicím PC, řízení mechanických vlastností terminálem Festo CPX.

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2010

Systém na kontrolu přítomnosti laku

Systém na kontrolu přítomnosti vnějšího ochranného (hard coat) laku a vnitřního laku zamezujícímu rosení (anti-fog coating) krycího skla automobilového světlometu. Spektrometrická sonda s mikroposuvem pro detekci v několika bodech, řídicí a vyhodnocovací systém na bázi kompaktního průmyslového PC s komunikací s externí technologií prostřednictvím izolovaných DIO.

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2011

Osvětlení pro kamerový systém na kontrolu pájení

Návrh a výroba LED dómového osvětlení pro kamerový systém v zařízení na automatickou kontrolu pájených spojů.

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2011

Zkušební zařízení pro kontrolu kompresorů a rozběhových prvků

Zkušební zařízení určené pro funkční testy kompresorů a rozběhových prvků kompresorů. Zařízení se sestává z pneumatické a elektrické části. Vysoká modularita napájecí a měřicí části testeru umožňuje hlavní řídicí aplikaci vykonávat zákazníkem požadované funkční testy (kompresorů, rozběhových relé, ePTC elementů, atp.) a zaznamenávat jejich průběh pro pozdější vyhodnocení. Pneumatické parametry: měření tlaku sání kompresoru (0-2 bar), regulace tlaku sání (0-2 bar), tlak na výstupu (0-20 bar), výtlak (0-200 l/min) kompresoru. Elektrické parametry: volba zdrojové části (volitelně 0-300 V AC/45-65 Hz, 0-60 V DC), měření odpor

...
2011

Zařízení pro funkční zkoušky stykačů

Zařízení je určeno k provádění typových zkoušek elektromechanických stykačů. Zařízení provádí automatizované zkoušky mechanických a elektrických parametrů stykačů. Univerzální zakládání určeno pro různé rozměry a typy stykačů. Elektrická a mechanická (bezdotykový laserový měřič délky) detekce okamžiku sepnutí/rozepnutí. Měřicí rozsahy 85 mA - 65 A, 25 V - 700 V. Záznam měření, grafický výstup.

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2011

Software pro linku na výrobu a testování vakuových pump

Vývoj a instalace softwarových aplikací pro výrobní linku: software pro přenosné PC stanice sloužící k informování obsluhy v průběhu montáže, software pro funkční tester (nahrávání firmware a parametrů do vakuových pump, testování parametrů, měření vibrací), software pro zařízení na měření těsnosti, software pro zařízení na měření elektrické odolnosti, databázová aplikace pro správu, konfiguraci a vizualizaci testů.

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2003

Kamerové systémy na kontrolu kvality skleněných ampulí

Dodávka univerzální softwarové aplikace na kontrolu rozměrů a kvality skleněných farmaceutických ampulí. Dodávka osvětlovacích těles osazených LED. Kamerový systém pro 100% kontrolu osazený jako součást výrobních linek. Kontrola délek, úhlů, vzdáleností, průměrů aj. na průhledných skleněných výrobcích. Podpora kamer PAL (zásuvné karty Matrix Vision) a FireWire (IEEE 1394). Podpora rastrových a řádkových kamer. Vícekamerový systém (jedna měřicí stanice obsluhuje až 8 kamer).

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2005

Měření ekvivalentní iniciační mohutnosti rozbušek ve vodním tanku podle ČSN EN 13763 – 15

Jedná se o výpočet ekvivalentní rázové energie a výpočet ekvivalentní energie bublin.

Realizace: divize Virtuální instrumentace

1999

Kompenzační zařízení na 690 V

Projekt, dodávka a montáž kompenzačního zařízení válcovny pro Minihuť na ploché výrobky na hladině 690 V.

Realizace: divize Realizace a inženýrink

1999

Kompenzační zařízení 13,5 Mvar

Projekt a dodávka kompenzačního zařízení pro pánvovou pec a sochorové kontilití č. 3 na hladině 22 kV, 13,5 Mvar s filtry 3. a 5. harm.

Realizace: divize Realizace a inženýrink

1999

Plynule regulovaný kompenzační filtr 40 Mvar pro Minihuť na ploché výrobky

Projekt, dodávka, montáž a uvedení do provozu plynule regulovaného kompenzačního filtru 40 Mvar, 22 kV pro kompenzaci jalového odběru, potlačení kolísání napětí a filtraci harmonických hlavních a pomocných pohonů válcovny plechů.

Realizace: divize Realizace a inženýrink

1999

Řídicí rozváděč kompenzace

Projekt a dodávka řídicího rozváděče a filtračního zařízení. Ovládací rozváděč trafostanice pánvové pece a sochorového kontilití č. 3.

Realizace: divize Realizace a inženýrink

2003

Komponenty kompenzace (ISPAT Nová Huť, 2003)

Dodávka prvků kompenzačních rozváděčů pro sítě 500 V IT.

Realizace: divize Realizace a inženýrink

1996

Regulovaný zdroj 0-3 kV / 150 kW

Plynule regulovaný zdroj 0-3 kV / 150 kW na zkoušení vagónů.

Realizace: divize Aplikovaná elektronika

1997

Statické zdroje ZKO-1

Slouží pro napájení zabezpečovacích zařízení ČD. Výstupní napětí 2x230 V / 75 Hz a 2x230 V / 275 Hz.

Realizace: divize Aplikovaná elektronika

1998

Statické měniče ELSTR

Statický měnič kmitočtu ELSTR 90/75 jako náhrada rotačních měničů 75 Hz pro napájení drážních zabezpečovacích zařízení. Výkon 90 kVA.

Realizace: divize Aplikovaná elektronika

1998

Statický zdroj SMELCO

Zdroj konvertující trolejové napětí na 3x400 V AC sloužící pro záložní napájení nebo napájení odlehlých stanic MHD.

Realizace: divize Aplikovaná elektronika

1999

Univerzální napájecí zdroje UNZ-1

Řada statických zálohovaných zdrojů UNZ-1 a UNZ-2 pro napájení drážních zabezpečovacích zařízení. Do roku 2009 vyrobeno a dodáno 78 kusů.

Realizace: divize Aplikovaná elektronika

1999

Statický měnič DAK-1

Měnič napájený z trakčního napětí 3 kV DC, slouží pro napájení drážního zabezpečovacího zařízení. Výkon 32 kVA.

Realizace: divize Aplikovaná elektronika

2001

Zkušebna lokomotiv Praha Vršovice

Zdroj napětí 0-600 V DC, statický pulsní regulovatelný stejnosměrný zdroj 0-600 V / 100 A, vstupní napětí 3x400 V / 50 Hz, výkon 60 kW. Zdroj slouží pro napájení zařízení lokomotiv ve zkušebně.

Realizace: divize Aplikovaná elektronika

2001

Zkušebna lokomotiv Praha Vršovice, zdroj napětí o kmitočtu 400 Hz

Statický zdroj, který konvertuje napětí z veřejné sítě na kmitočet 400 Hz. (Vstupní napětí 3x 400 V / 50 Hz, výstupní napětí 1x115 V / 400 Hz sinusových, výkon 2,5 kVA). Zdroj slouží pro napájení zařízení lokomotiv ve zkušebně.

Realizace: divize Aplikovaná elektronika

2002

Zkušebna lokomotiv Praha Vršovice, vysokonapěťový zdroj trakčního napětí EVZM-1

Vysokonapěťový výkonový zdroj trakčního napětí EVZM-1 pro zkoušení lokomotiv, napětí 0-30 kV 50 Hz/16,6 Hz, 0-4 kV DC, výkon 120 kVA.

Realizace: divize Aplikovaná elektronika

2002

Řada statických trakčních měničů DAK-2

Měnič trakčního napětí DAK-2 je určen k přeměně stejnosměrného trakčního napětí 3 kV na stejnosměrné napětí 460 V. Jeho hlavní využití je pro napájení univerzálního napájecího zdroje UNZ a elektrického ohřevu výměn. Výkony 32 až 64 kW. Do roku 2009 vyrobeno a dodáno 30 kusů.

Realizace: divize Aplikovaná elektronika

2002

Střídače pro napájení nouzové ventilace vozů metra Praha

Vstupní napětí 110 V DC, výstupní napětí 3x120 V AC sinus, výkon 500 VA.

Realizace: divize Aplikovaná elektronika

2002

Zkušební zdroj s proměnným napětím a frekvencí pro měřicí trať ventilátorů

Nastavitelný regulovaný zdroj jednofázového a třífázového napětí. Výkon 10 kVA.

Realizace: divize Aplikovaná elektronika

2003

Linkový kondicionér EAFS036i

Linkové kondicionéry pro stabilizaci napájení speciálních pracovišť v Kábulu (Afganistán) a Bagdádu (Irák).

Realizace: divize Aplikovaná elektronika

2004

Napájecí zdroj pro zkušebnu kompresorů a chladniček

Řízený střídavý zdroj pro napájení zkušebny kompresorů a chladniček, jednofázový a třífázový výstup. Výkon 2x15 kVA.

Realizace: divize Aplikovaná elektronika

2004

Elektrický ohřev výměn

Typ EOVA-1, napájecí systém pro elektrický ohřev výhybek napájený ze stejnosměrné trakční soustavy 3 kV.

Realizace: divize Aplikovaná elektronika

2005

Střídače pro napájení klimatizace vozů METRA do Venezuely

Vstupní napětí 110 V DC. Výstupní napětí 3x285 V AC. Výkon 6 kVA.

Realizace: divize Aplikovaná elektronika

2005

Zálohovaný napájecí zdroj UNZ-3

Řada statických zálohovaných zdrojů UNZ-3 pro napájení drážních zabezpečovacích zařízení. Výkon 10 kVA pro střídavý výstup 50 Hz a 1 kW pro 24 V DC. Do roku 2009 vyrobeno a dodáno 40 kusů.

Realizace: divize Aplikovaná elektronika

2005

Napájecí zdroje pro stanice GSM

Napájecí napětí 6 kV/75 Hz. Výstupní napětí 3x230/400 V 50 Hz. Výkon 10 kVA. Typ ELSTR 10/75/50.

Realizace: divize Aplikovaná elektronika

2007

Zkušební zdroj stejnosměrného a střídavého napětí 40 kVA

Regulovatelný zkušební zdroj stejnosměrného a třífázového střídavého napětí, určený pro napájení klimatizačních jednotek. Rozsah napětí 3x0 až 600 V AC, 25 až 70 Hz, 0 až 900 V DC. Výkon 40 kVA.

Realizace: divize Aplikovaná elektronika

2008

Vysokonapěťový zdroj trakčního napětí 15 kV/ 16,6 Hz

Vysokonapěťový výkonový regulovaný zdroj trakčního napětí pro zkoušení elektrických lokomotiv, napětí 0-15 kV, 16.6 Hz, výkon 1500 kVA.

Realizace: divize Aplikovaná elektronika

2008

Měnič pro řízení vysokootáčkového generátoru 100 kW

Měnič slouží pro rozběh a konverzi napětí synchronního generátoru s permanentními magnety s rychlostí 56 000 ot./min.

Realizace: divize Aplikovaná elektronika

2009

Střídače pro napájení klimatizace vozů metra v Petrohradě

Vstupní napětí 24 V DC. Výstupní napětí 3x240 V AC. Výkon 1250 VA.

Realizace: divize Aplikovaná elektronika

2010

EVMZ-2 200 kVA Zdroj třísystémového trakčního napětí

Regulovaný zdroj o výkonu 200 kVA pro napájení elektrických lokomotiv. Napěťové hladiny 0-30 kV 50 Hz, 0-18 kV 16.6 Hz, 0-4 kV DC, s výkonem 200 kVA.

Realizace: divize Aplikovaná elektronika

2011

Zkušební zdroj, Zkušební zdroj 4 kVA pro zkušebnu stykačů

Výstup s jednofázovým sinusovým napětím, 50 Hz nebo 60 Hz, se čtyřmi napěťovými hladinami (5-60 V, 15-150 V, 35-350 V a 70-700 V).

Realizace: divize Aplikovaná elektronika

2011

Zálohovaný napájecí zdroj UNZ-3 (České dráhy, 2011)

Řada statických zálohovaných zdrojů UNZ-3 pro napájení drážních zabezpečovacích zařízení.

Realizace: divize Aplikovaná elektronika

2010

Zkušební zdroj, Zkušební zdroj s měničem o výkonu 4.2 kVA pro zkušebnu kompresorů

Zkušební zdroj, Zkušební zdroj s měničem o výkonu 4.2 kVA pro zkušebnu kompresorů, výstupní napětí v rozsahu 0 – 280 V AC.

Realizace: divize Aplikovaná elektronika

2012

Usměrňovač 3 kV

Usměrňovač 6-ti pulsní pro zdroj 3 kV/120 kW pro zkušebnu lokomotiv a vagónů.

Realizace: divize Aplikovaná elektronika

2012

Statický měnič kmitočtu ELSTR v NS Chomutov

Statický měnič kmitočtu ELSTR 90/75 s výstupem 3x380 V, 135 A, 75 Hz a výkonem 90 kVA.

Realizace: divize Aplikovaná elektronika

2012

STELCOM 285-t630, 197 kVAr

Regulátory jalového výkonu typ STELCOM 285-t630 pro několik fotovoltaických elektráren.

Realizace: divize Aplikovaná elektronika

2012

Zálohovaný napájecí zdroj UNZ (České dráhy, 2012)

Řada statických zálohovaných zdrojů UNZ pro napájení drážních zabezpečovacích zařízení se střídavým výstupem 50 Hz, 75 Hz a 275 Hz.

Realizace: divize Aplikovaná elektronika

1995

Pohony fluidního kotle

Dodávka hlavních VN pohonů pro 1. a 2. fluidní kotel. Celkem 10 pohonů, celkový instalovaný výkon 8.1 MW. Dodávka frekvenčních měničů pro pomocné regulované pohony, celkem 21 pohonů s celkovým instalovaným výkonem 210 kW.

Realizace: divize Pohony

1996

Pohony ventilátorů 110 kW / 500 V

Dodávka 13 ks motorů 110 kW / 500 V / 1000 min-1 pro regulované pohony ventilátorů v nevýbušném provedení Ex d.

Realizace: divize Pohony

1998

Pohony ventilátorů 400 kW / 500 V

Pohony ventilátorů, 2 ks regulovaného pohonu ventilátoru 400 kW / 500 V v blokovém uspořádání transformátor - měnič - motor. Projekt, dodávka, montáž, uvedení do provozu.

Realizace: divize Pohony

1998

Pohony ventilátorů, 3x regulovaný pohon ventilátoru 315 kW / 500 V

Pohony ventilátorů, 3x regulovaný pohon ventilátoru 315 kW / 500 V v blokovém uspořádání transformátor - měnič - motor. Projekt, dodávka, montáž, uvedení do provozu.

Realizace: divize Pohony

1999

Pohon kouřového ventilátoru 2800 kW / 3.3 kV

1x regulovaný pohon kouřového ventilátoru 2800 kW, 3.3 kV v blokovém uspořádání transformátor - měnič - motor, s automatickým nesynchronním by-passem. Projekt, dodávka, montáž, uvedení do provozu.

Frekvenční měnič ABB: ACS1000.
Asynchronní motor: Siemens (Loher).

Realizace: divize Pohony + divize Realizace a inženýrink

2000

Pohon čerpadla

1x regulovaný pohon oběhového čerpadla horkovodu - 710 kW / 690 V.

Realizace: divize Pohony

2000

Pohony čerpadel 400 kW / 500 V

2x regulovaný pohon napájecího čerpadla 400 kW / 500 V v blokovém uspořádání transformátor - měnič - motor.

Realizace: divize Pohony

2000

Pásové dopravníky, dodávka spouštěčů INDUSTART

Dodávka spouštěčů INDUSTART pro pohony dopravníkových pásů s kroužkovými asynchronními motory 250 kW - 25x MA 350.

Realizace: divize Pohony

2001

Projekt Nová extrakce, frekvenční měniče pro regulované pohony technologie výroby

Celkem dodáno 84 pohonů o celkovém instalovaném výkonu 515 kW.

Realizace: divize Pohony

2001

Technologická jednotka FCC

Kompletní dodávka NN a VN motorů v provedení do prostředí s nebezpečím výbuchu. Celkem 171 NN motorů o celkovém instalovaném výkonu 8290 kW a 14 VN motorů o celkovém výkonu 4870 kW.

Realizace: divize Pohony

2000

Pasové dopravníky, dodávka spouštěčů INDUSTART

Dodávka spouštěčů INDUSTART pro pohony dopravníkových pásů s kroužkovými motory 500 kW - 3x MA 500 HD.

Realizace: divize Pohony

2002

Pohon čerpadla 560 kW / 400 V

Pohon čerpadla, 1x regulovaný pohon čerpadla 560 kW / 400 V, v blokovém uspořádání transformátor - měnič - motor. Dodávka, uvedení do provozu.

Realizace: divize Pohony

2007

Pohon ventilátoru, dodávka spouštěče INDUSTART

Dodávka spouštěče INDUSTART pro pohon ventilátoru s kroužkovým motorem 1000 kW - 1x MA 1000 SP.

Realizace: divize Pohony

2003

Pohony čerpadel ropy 900 kW / 6 kV

Dodávka 2 ks VN motorů 900 kW / 6 kV / 3000 min-1 pro pohonu čerpadel ropy, v nevýbušném provedení Ex d.

Realizace: divize Pohony

2004

Diskové rafinéry, pístový kompresor, dodávka spouštěčů INDUSTART

Dodávka spouštěčů INDUSTART pro pohony s asynchronními kroužkovými motory: - 3x MA 350 pro motory 500 kW (diskové rafinéry) - 1x M 90 pro motor 125 kW (pístový kompresor).

Realizace: divize Pohony

2006

Pohon čerpadla ropy 1750 kW / 6 kV

1x regulovaný pohon čerpadla ropy 1750 kW / 6 kV, Ex: Zóna 1, v blokovém uspořádání transformátor - měnič - motor, s manuálním by-passem. Projekt, dodávka, montáž, uvedení do provozu.

Frekvenční měnič ABB: ACS1000.
Asynchronní motor: Siemens (Loher).

Realizace: divize Pohony + divize Realizace a inženýrink

2006

Ventilátory, kalové čerpadlo, dodávka spouštěčů INDUSTART

Dodávka spouštěčů INDUSTART pro asynchronní kroužkové motory: - 2x MA 125 pro motory 132 kW (ventilátory) - 1x MA 90 pro motor 100 kW (kalové čerpadlo).

Realizace: divize Pohony

2008

Pasové dopravníky, dodávka spouštěčů INDUSTART

Dodávka spouštěčů INDUSTART pro pohony dopravníkových pásů s kroužkovými motory 250 kW - 8x M 350.

Realizace: divize Pohony

2008

Pohon čerpadla ropy 1750 kW / 6 kV

1x regulovaný pohon čerpadla ropy 1750 kW / 6 kV, Ex: Zóna 1, v blokovém uspořádání transformátor - měnič - motor, s manuálním by-passem. Projekt, dodávka, montáž, uvedení do provozu.

Frekvenční měnič ABB: ACS1000.
Asynchronní motor: Siemens (Loher).

Realizace: divize Pohony + divize Realizace a inženýrink

2008

Pohon čerpadla ropy 1750 kW / 6 kV

1x regulovaný pohon čerpadla ropy 1750 kW / 6 kV, Ex: Zóna 1, v blokovém uspořádání transformátor - měnič - motor, s manuálním by-passem. Projekt, dodávka, montáž, uvedení do provozu.

Frekvenční měnič ABB: ACS1000.
Asynchronní motor: Siemens (Loher).

Realizace: divize Pohony + divize Realizace a inženýrink

2009

Pohony čerpadla ropy 1600 kW / 6 kV

Projektová realizační dokumentace zpracovaná pro instalaci frekvenčních měničů Siemens Robicon Perfect Harmony pro čerpací stanice ropovodu Družba na Slovensku: 2x pohon 1600 kW / 6 kV s frekvenčním měničem včetně bypassu, Ex: Zóna 1.

Frekvenční měniče Siemens: Robicon Perfect Harmony.
Asynchronní motory: Siemens (Loher).

Realizace: divize Pohony + divize Realizace a inženýrink

2009

Pohon čerpadla ropy 1600 kW / 6 kV

Projektová realizační dokumentace zpracovaná pro instalaci frekvenčního měniče Siemens Robicon Perfect Harmony pro čerpací stanice ropovodu Družba na Slovensku: 1 ks pohon 1600 kW / 6 kV s frekvenčním měničem včetně bypassu, Ex: Zóna 1.

Frekvenční měnič Siemens: Robicon Perfect Harmony.
Asynchronní motor: Siemens (Loher).

Realizace: divize Pohony + divize Realizace a inženýrink

2009

Projekt Cyklosporin - Nový závod, frekvenční měniče pro regulované pohony technologie výroby

Projekt Cyklosporin - nový závod, frekvenční měniče pro regulované pohony technologie výroby. Celkem dodáno 84 pohonů o celkovém instalovaném výkonu 834 kW.

Realizace: divize Pohony

2009

Pohon turbokompresoru 2500 kW / 6 kV

1x regulovaný pohon turbokompresoru 2500 kW / 6 kV, Ex: Zóna 1, v blokovém uspořádání měnič s integrovaným transformátorem – motor, se synchronním by-passem. Projekt, dodávka, uvedení do provozu.

Frekvenční měnič Siemens: Robicon Perfect Harmony.
Asynchronní motor: Siemens (Loher).

Realizace: divize Pohony

2010

Pohony primárních ventilátorů pro fluidní kotle 1540 kW / 6 kV

2x regulovaný pohon primárních ventilátorů fluidní kotle 1540 kW / 6 kV. Projekt, dodávka, uvedení do provozu.

Frekvenční měniče Siemens: Robicon Perfect Harmony.
Asynchronní motory: ABB (původní).

Realizace: divize Pohony + divize Realizace a inženýrink

2010

Pohony uhelných mlýnů 605 kW / 690 V

Pohony uhelných mlýnů, 8x regulovaný pohon mlýnu 605 kW / 690 V, v blokovém uspořádání transformátor - měnič - motor. Projekt, dodávka, uvedení do provozu.

Realizace: divize Pohony + divize Realizace a inženýrink

2011

Pasové dopravníky, dodávka spouštěčů INDUSTART

Dodávka spouštěčů INDUSTART pro pohony dopravníkových pásů s kroužkovými motory, extrémně těžké rozběhy: - 4x MA 350 HD pro motory 250 kW - 3x MA 350 HD pro motory 320 kW - 4x M 500 HD pro motory 500 kW.

Realizace: divize Pohony

2011

Pohon napáječky 1550 kW / 3.3 kV

1x regulovaný pohon napáječky 1550 kW / 3.3 kV v blokovém uspořádání transformátor - měnič - motor, s manuálním by-passem. Projekt, dodávka, uvedení do provozu.

Frekvenční měnič ABB: ACS1000. 
Asynchronní motor: ABB (původní).

Realizace: divize Pohony + divize Realizace a inženýrink

2010

Zvonový drtič, dodávka spouštěčů INDUSTART

Dodávka spouštěčů INDUSTART pro pohony zvonových drtičů s kroužkovými motory 320 kW - 2x MA 350 HD.

Realizace: divize Pohony

1999

Individuální kompenzace VN motorů

Projekt, dodávka a montáž individuální kompenzace VN motorů pro mlýny a kompresory.

Realizace: divize Realizace a inženýrink

1999

Rekonstrukce spínacích stanic

Projekt, dodávka a montáž zařízení pro zajištění záskoků čtyř napájecích transformátorů 6/0,4 kV, 1000 kVA do jednotlivých úseků technologie výroby titanové běloby. Přepojení stykoven A a B.

Realizace: divize Realizace a inženýrink

1999

Kompenzační zařízení 22 kV s filtry 3. a 5. harmonické pro obloukové pece

Projekt, dodávka, montáž a uvedení do provozu filtračně-kompenzačního zařízení 22 kV ve vnitřním provedení. Filtry 3. harmonické o instalovaném výkonu 2.1 Mvar a 5. harmonické o instalovaném výkonu 1.8 Mvar. Tyto filtry se sestávají ze vzduchových kompenzačních tlumivek a kondenzátorových baterií s příslušenstvím. Součástí díla byla skříňová rozvodna 22 kV s SF6 vypínači, řídicí rozváděč a transformátor vlastní spotřeby areálu 22/0.4 kV, 1 MVA.

Realizace: divize Realizace a inženýrink

2000

Ochrana proti přepětí pecních transformátorů elektrických obloukových pecí

Oprava ochran proti přepětí doplněním RC členů Phaso firmy VISHAY na přívodu 6 kV pro tři pecní transformátory 2500 a 4000 kVA - projekt a realizace.

Realizace: divize Realizace a inženýrink

2000

Centrální kompenzace jalového výkonu 425 kvar

Centrální kompenzace jalového výkonu 425 kvar, 400 V, Oprava havarovaného rozváděče výměnou za hrazený kompenzační rozváděč s činitelem zatlumení 14 % (rezonanční kmitočet 134 Hz).

Realizace: divize Realizace a inženýrink

2000

Napájecí systém vodárny

Celková rekonstrukce rozvodny (provoz Úpravna vody Káraný) 22 kV, 6 kV, 0.4 kV včetně energetické a technologické vizualizace. Rekonstrukce hlavního čerpadla č. 2 a jeho regulovaného pohonu 1.6 MW.

Realizace: divize Realizace a inženýrink

2000

Centrální kompenzace výrobního závodu

Kompletní oprava kompenzačních rozváděčů na hladině NN - rekonstrukce, zahrazení kondenzátorů.

Realizace: divize Realizace a inženýrink

2001

Napájecí systém úpravny vody

Vybudování napájecího systému úpravny vody a umělé infiltrace včetně vizualizace energetické a technologické části pro Energocentrum Sojovice.

2001

Ochrana proti přepětí pecních transformátorů elektrických obloukových pecí (2001)

Zpracování prováděcí dokumentace pro realizaci opatření na ochranu dvou pecních transformátorů 3 MVA a rozvodny 22 kV. Dodávka a montáž zařízení podle projektu (svodiče POLIM H25 a MWD25).

Realizace: divize Realizace a inženýrink

2001

Oprava kompenzačního rozváděče

Oprava kompenzačního rozváděče

2001

Projekt, dodávka a montáž kompenzačního zařízení

Projekt, dodávka a montáž kompenzačního zařízení

2001

Měření, analýza a dodávka komponent

Zajištění elektromagnetické slučitelnosti nově instalovaných NC strojů

2001

Rekonstrukce kompenzačních rozváděčů - 1,5 Mvar

Oprava kompenzačních rozváděčů na hladině 0.4 kV (celkový výkon 1.5 Mvar s hrazenými stupni). Návrh a instalace linkového kondicionéru pro administrativní budovu.

Realizace: divize Realizace a inženýrink

2002

Rekonstrukce hlavní rozvodny

Rekonstrukce kompenzačního rozváděče - modulové provedení 600 mm jako zástavba do stávajících skříní hlavního rozváděče NN v provozu Úpravny vody Kroměříž.

Realizace: divize Realizace a inženýrink

2002

Dodávka a montáž rozváděčů elektrického příhřevu a silové rozvody sklárny

Dodávka a montáž rozváděčů elektrického příhřevu a silové rozvody sklárny.

2002

Rekonstrukce rozvoden nízkého napětí

Projekt, dodávka a montáž podružných rozvoden 0.4 kV. Součástí dodávky byly rozváděče 1600 A a zřízení nového kabelového prostoru pod rozváděči - rozvodny R36 a R31.

2002

Ovládání elektropříhřevu sklářské pece

Dodávka rozváděče ovládání elektropříhřevu AR1-2k2 pro Nový Zéland včetně zámořského balení.

2002

Chlorátor pro chlorové hospodářství

Projekt, dodávka a montáž technologické elektroinstalace a doplnění řídicího systému v provozu.

2003

Analýza průmyslové sítě (VÁLCOVNY PLECHU, Frýdek - Místek)

Celková energetická analýza včetně návrhu koncepce kompenzace jalového výkonu.

Realizace: divize Realizace a inženýrink

2003

Instalace silových i MaR rozváděčů a provedení kabeláže

Elektroinstalace pro pilu Paskov II., Instalace silových i MaR rozváděčů a provedení kabeláže. Zapojení a funkční zkoušky pohonů, technologických a bezpečnostních obvodů třídicí linky na zpracování kulatiny.

2003

Analýza rozsáhlé sítě 110/35/6/0.4 kV

Analýza rozsáhlé sítě 110/35/6/0.4 kV z hlediska energetického rušení a bilance jalového výkonu.

2003

Rekonstrukce elektroinstalace

Provedení opravy motorové instalace včetně úpravy rozváděče RM stanice R22 Sojovice pro osazení nových vývěv systému načerpávání vody.

2003

Trafostanice výrobního závodu Greiner Packaging

Dodávka rozváděčů 0.4 kV pro hlavní napájecí systém elektrickou energií. Tři hlavní rozváděče o osmi polích s jmenovitým proudem 2500 A jsou propojeny přípojnicovými mosty pro možnost záložního napájení (včetně hrazené kompenzace jalového výkonu).

2003

Rekonstrukce vstupní kobkové rozvodny 22 kV

Oprava rozvodny 22 kV v provozu Úpravna vody Káraný. Kompletní přezbrojení spínacích prvků a přípojnicového propojení. Vzhledem k použití odpojovačů a zkratovačů s motorovým pohonem byla provedena úprava ovládacích obvodů a začlenění těchto obvodů do řídicího systému ovládání a vizualizace.

Realizace: divize Realizace a inženýrink

2003

Hrazený kompenzační rozváděč 690 V

Hrazený kompenzační rozváděč 690 V, 250 kvar, Dodávka, montáž a uvedení do provozu hrazeného kompenzačního zařízení v areálu závodu Vertex Hodonice.

Realizace: divize Realizace a inženýrink

2003

Oprava kompenzačních rozváděčů 400 V

Provoz Nová lakovna, Oprava kompenzačních rozváděčů 400 V, 2x600 kvar.

2003

Projekt ovládacího a řídicího rozváděče

Projekt opravy rozváděče DT4 - ovládání a vizualizace technologie čerpací stanice Úpravny vody Sojovice PVK, a.s.

2003

Hrazený kompenzační rozváděč 500 kvar

Hrazený kompenzační rozváděč 500 kvar, 400 V, Dodávka rozváděče s úpravami připojení na distribuční rozváděč (hlavní přípojnice 1000 A vyvedeny stropem přívodního pole).

Realizace: divize Realizace a inženýrink

2003

Energetická analýza

Vypracování podmínek pro připojení odběru Pily Paskov do podnikové napájecí sítě 10 kV Biocelu z hlediska energetického rušení a bilance jalového výkonu.

Realizace: divize Realizace a inženýrink

2003

Hlavní rozvodna podniku - přizpůsobení instalaci nové technologie

Úprava distribučních rozváděčů NN RH1 a RH2 a přestavba centrální kompenzace jalového výkonu na základě provedené analýzy odběru elektrické energie (výkonová bilance a vyhodnocení vlivu harmonických).

Realizace: divize Realizace a inženýrink

2004

Oprava kompenzačního zařízení

Náhrada stávající individuální kompenzace jalového výkonu stupňovitě spínaným zařízením. Provedena příprava na budoucí zahrazení ochrannými tlumivkami.

Realizace: divize Realizace a inženýrink

2004

Oprava přívodních kabelů 6 kV pro dmychadla K-system

Rekonstrukce 250 m dlouhé kabelové trasy v areálu chemického závodu mezi rozvodnou 6 kV R30 a objektem dmychadel s pohony M12 a M13 (250 kW).

Realizace: divize Realizace a inženýrink

2004

Realizační dokumentace kompenzačního zařízení

Dokumentace kompenzačního rozváděče 300 kvar, 400 V a systému měření pro regulaci kompenzace jalového výkonu stykovny B.

Realizace: divize Realizace a inženýrink

2004

Elektrotechnologie čerpacích stanic kanalizace v areálu vodárny Káraný

Elektrotechnologie čerpacích stanic kanalizace v areálu vodárny Káraný zahrnuje podružné rozváděče v IP54, instalaci a zapojení ponorných čerpadel a ventilátorů šachet kanalizace, instalace a zapojení ultrazvukových hladinoměrů a indukčních průtokoměrů. Součástí technologie je i komunikace stanice s dispečinkem pomocí GSM modemu.

Realizace: divize Realizace a inženýrink

2004

Tavicí agregát - elektrický příhřev

Dodávka a montáž technologie elektrického příhřevu pro tavicí agregát TA č. 3 podle projektu GLASS SERVICE, a.s. Elektrický příhřev tavicí pece je řešen pomocí 54 molybdenových elektrod rozdělených do šesti sekcí zasunutých vertikálně ze dna tavicího bazénu do skloviny. Regulace výkonu se provádí třífázovými regulačními transformátory ve Scottově zapojení. Ovládání jednotlivých sekcí je možno provádět jak z ovládacích rozváděčů AR, tak z nadřazeného řídicího systému sklárny.

2004

Projektová dokumentace pro vodárenské technologie

Dokumentace zadání stavby na dokončení elektrotechnické části díla "ENERGOCENTRUM Sojovice", zejména dokončení napájecího systému vodárenských technologií a dokončení veškerých datových přenosů mezi objekty Pražských vodovodů a kanalizací a.s.

2005

Odstraňování následků havárie elektrotavírny

Měření a zkoušky na stávajících kondenzátorech tavicího a symetrizačního obvodu, za jištění opravy hlavních stykačů tavicího a symetrizačního obvodu.

Realizace: divize Realizace a inženýrink

2005

Oprava kompenzace 6 kV

Rekonstrukce statického kompenzačního zařízení zahrnující výměnu jisticích prvků, svodičů přepětí a silových propojení a doplnění spínacích reaktorů v kobkové rozvodně. Rozsah: 8 polí rozdělených na dvě sekce.

Realizace: divize Realizace a inženýrink

2005

Analýza elektrické sítě

Analýza napájecího napětí před a po instalaci pohonů ostředivek se statickými měniči kmitočtu a rekuperací v rámci investiční akce "Intenzifikace separace sádrovce".

Realizace: divize Realizace a inženýrink

2005

Energocentrum Sojovice - II. etapa

Dokončení napájecího kabelového systému vodárenských objektů umělé infiltrace a veškerých datových přenosů pro řízení technologického procesu. Využití optických kabelů, řídicího systému Rittmeyer WSR3000 a vizualizačního systému LookOut.

2005

Dekompenzace kapacitních proudů kabelové sítě

Vlivem zvýšení podílu kabelových vedení v energetické síti vodárny Káraný došlo ke zvýšení kapacitního výkonu v síti a k prakticky trvalému překompenzování na přívodu 22 kV STE. Řešením byla dodávka a montáž regulovaného dekompenzačního zařízení o výkonu 600 kvar (12 dekompenzačních tlumivek o výkonu 50 kvar).

Realizace: divize Realizace a inženýrink

2005

Rekonstrukce filtračně-kompenzační stanice Důl Darkov

Realizace rekonstrukce zařízení 22 kV - filtrace a kompenzace vyšších harmonických kmitočtů v FKS závodu 2 Dolu Darkov. V rozsahu: 5. harmonická/9.53 Mvar, 11. harmonická/8.45 Mvar. (zbývající část bude realizována v 2006).

2005

Zpracování projektové dokumentace

Dokumentace pro výběr zhotovitele pro akci "Frekvenční měniče pro fluidni kotle v Elektrárně Poříčí 2". Rozsah dokumentace zahrnuje jak schémata řídicích systémů pohonů ventilátorů, tak i schémata silových obvodů rekonstruovaných kobek 6 kV, dispoziční uspořádání a kabelové trasy.

2005

Vytlačovací linka na plastová potrubí

Úprava kabelových tras a připojení hlavních silových obvodů extruderů vytlačovací linky, výchozí revize elektrického zařízení a opravy dokumentace objednatele se zakreslením nového zařízení.

2005

Centrální kompenzace jalového výkonu

Komplexní služby při údržbě a opravách zařízení kompenzace jalového výkonu v hlavní rozvodně výrobního závodu.

2006

Rekonstrukce čerpacích stanic - Vodárna Káraný, rekonstrukce čerpacích stanic - 2. část

Rekonstrukce čerpacích stanic - Vodárna Káraný, rekonstrukce čerpacích stanic - 2. část.

2006

Oprava stykovny NN stoka A, výměna a doplnění kabelů, jisticích a spínacích prvků

Oprava stykovny NN stoka A, výměna a doplnění kabelů, jisticích a spínacích prvků.

Realizace: divize Realizace a inženýrink

2006

Rekonstrukce filtrace vyšších kmitočtů 2. etapa - Důl Darkov

Rekonstrukce filtrace vyšších kmitočtů 2. etapa - Důl Darkov, realizační projektová dokumentace rekonstrukce zařízení 22 kV - kompenzace a filtrace harmonických na FKS závodu 2 Dolu Darkov.

2006

Modernizace rozváděčů ABB - SR12, VH126, 151

Dodávka výsuvných částí s vypínačem VD4 pro modernizace rozváděčů SR12, VH126 a VH151.

2007

Dodávka kompenzačních rozváděčů

Dodávka kompenzačních rozváděčů pro Českou rafinérskou a. s., Dodávka a montáž VN kompenzačního zařízení včetně modernizace rozvodny 6 kV.

Realizace: divize Realizace a inženýrink

2008

Zvýšení spolehlivosti napájení ČS Benešovice

Dodávka a montáž VN rozváděče UniGear ZS1, 22 kV, 1250 A, 25 kA, o 2 polích.

2008

Komponenty regulovaného pohonu 2.5 MW

Dodávka motoru, frekvenčního měniče a VN rozváděče - UniGear typ ZS1, 6 kV, 1250 A, 25 kA - 3 pole Kooperace s DPO.

2009

Záskokový zdroj pro likvidaci úniku chlóru Želivka

Záskokový zdroj pro likvidaci úniku chlóru Želivka, záskokový zdroj pro likvidaci úniku chlóru na úpravně vody Želivka.

2009

Dodávka 9 ks skříní 36 kV, předmětem dodávky bylo 9 skříní VN 36 kV

Dodávka 9 ks skříní 36 kV, předmětem dodávky bylo 9 skříní VN 36 kV.

2009

Nový rozváděč R6A pro vyvedení výkonu do hlavní rozvodny 6 kV

Dodávka a montáž nového rozváděče R6A Switchgear 1, UniGear type ZS1, 6 kV, 1250 A, 25 kA - 9 polí pro vyvedení výkonu rozvodny R6. Umístění ve venkovním kontejneru.

2009

Rekonstrukce sdělovacího kabelu ÚV Sojovice

Rekonstrukce sdělovacího kabelu ÚV Sojovice.

2010

Studie proveditelnosti

Studie proveditelnosti zkušebny synchronních generátorů.

2010

Správa dokumentace DMS MERO

Správa dokumentace DMS MERO.

2010

Rekonstrukce kabelů, měření v rozvodně 110 kV

Rekonstrukce kabelů, měření v rozvodně 110 kV.

2010

Zkratovací zařízení, dodávka pojízdného zkratovacího zařízení pro skříně SR7,2

Zkratovací zařízení, dodávka pojízdného zkratovacího zařízení pro skříně SR7,2.

2010

Dodávka VN rozváděče Unigear ZS1

Dodávka rozváděče Switchgear ZS1 - 15 polí - 3.3 kV; 1250 A; 31.5 kA pro South Refinery Basrah, Iraq.

2010

Dodávka elektromotorů mlýnů

DENOx B22 v EPRUII, dodávka elektromotorů mlýnů, frekvenčních měničů, 6 kV rozvodny a elektroobjektů 2GT v Elektrárně Prunéřov II.

2011

Výměna kabelů a regulátorů

Výměna kabelů na trafu T70, výměna kabelu ventilátoru, dodávka regulátorů jalového výkonu.

2011

Ochrana proti přepětí ČS Benešovice

Výměna a doplnění svodičů přepětí vč. konstrukcí a připojení na ČS Benešovice.

Realizace: divize Realizace a inženýrink

2011

Rozdělení zátěže ČS Benešovice

Rozdělení zátěže ČS Benešovice.

2011

UPS pro armaturní objekty

Doplnění UPS pro armaturní objekty na ropovodu Družba - Moutnice, Rajhrad a Radostín.

2011

Studie proveditelnosti kompenzace účiníku

Studie proveditelnosti kompenzace účiníku.

2011

Odprášení AMO Sever. Dodávka technologie silnoproud

Dodávka rozvoden, 3 regulovaných pohonů ventilátorů 1410 kW / 690 V / 1000 min-1 v blokovém uspořádání transformátor - frekvenční měnič - motor. Projekt, dodávka, uvedení do provozu.

Frekvenční měniče ABB: ACS800.
Asynchronní motory: Siemens.

Realizace: divize Pohony + divize Realizace a inženýrink

2001

Oprava rozváděče DT5

Silový a ovládací rozváděč pohonů čerpadel, kompresorů a šoupátek AT stanice na povozu Úpravna vody Káraný.

2001

Systémy ochrany proti přepětí

Projekt, dodávka a realizace systému ochrany proti přepětí v rozsáhlé síti 0.4 kV v provozu Úpravny vody Želivka.

2001

Rekonstrukce rozváděčů

Opravy rozváděčů v provozu Úpravna vody Káraný - umělá infiltrace Sojovice. Rozváděče R2 (400/230 V 50 Hz - hlavní rozváděč provozu), RU24 a RU110 (24 a 110 V DC - rozváděče pro náhradní, záložní a ovládací napájení.

2002

Rekonstrukce čerpací stanice Vypich

Rekonstrukce napájecí části – vstupní rozvodna 22 kV, trafostanice 22 / 0,4 kV. Dodávka a montáž horizontálních čerpadel nové generace s plynulou regulací otáček pracujících do dvou tlakových pásem včetně energetického napájecího systému, motorových rozvodů a střídavých regulovaných pohonů čerpadel. Dodávka a montáž rozváděčů 0,4 kV s vestavěnými měniči kmitočtu a veškerých silnoproudých rozvodů čerpací stanice.

Realizace: divize Pohony a divize Realizace a inženýrink

2002

Oprava rozváděčů

Oprava silových i řídicích rozváděčů čerpací stanice surové vody včetně začlenění do řídicího systému ÚV Sojovice v provozu Úpravna vody Káraný.

2002

Rekonstrukce elektroinstalace

Rekonstrukce motorové, zásuvkové a světelné elektroinstalace včetně rozváděčů čerpacích stanic Dolnolabsko, Skorkov a Kochánky - provoz Úpravna vody Káraný.

2002

Projekt napájecího systému vodárny

Kompletní projekt a inženýrské služby pro rekonstrukci 6 rozvoden 6 kV ZS1 UniGear včetně rozváděčů napájení pomocných obvodů a návaznosti na řídicí systém vodárny. Projekt obsahoval rovněž kabelové trasy a studii nastavení ochran zařízení VN.

Realizace: divize Realizace a inženýrink

2003

Rekonstrukce elektroinstalace, Provedení opravy motorové elektroinstalace

Rekonstrukce elektroinstalace, Provedení opravy motorové elektroinstalace spínání načerpávacích vývěv a rozváděčů RM v evakuačních věžích Sojovice, Předměřice, Křemen, Kbel a Vestec.

2003

Oprava ovládacích pultů hlavních čerpadel

Provedení opravy ovládacích, signalizačních a zobrazovacích prvků a příslušných obvodů ovládacího pultu čerpadla č. 1 a 3.

2004

Oprava havárie rozvodny 22 kV

Oprava nadstavby měření napětí, ve které došlo k výboji a destrukci přístrojových transformátorů napětí - rozváděč 22 kV.

Realizace: divize Realizace a inženýrink

2004

Oprava NN kabelů čerpacích stanic Sojovice

Oprava napájecích kabelů NN mezi stanicemi R14, R15 a R16 a mezi trafostanicí TR/C a čerpací stanicí R24. Oprava rozváděče volby napájení čerpacích stanic.

2000

Pohon čerpadla 1600 kW / 3.3 kV

1x regulovaný pohon čerpadla 1600 kW, 3.3 kV v blokovém uspořádání transformátor - měnič - motor s řízením otáček na konstantní průtočné množství. Projekt, dodávka, montáž, uvedení do provozu.

Frekvenční měnič ABB: ACS1000.
Asynchronní motor: ABB.

Realizace: divize Pohony + divize Realizace a inženýrink

2008

Rekonstrukce rozvodny R26 (Železárny Hrádek u Rokycan)

Rekonstrukce rozvodny R2, UniGear ZS1, 22 kV, 1250 A, 20 kA - 5 polí vč. kabelového přívodu pro nový rozváděč 22 kV v rozvodně R26. Nový kabelový most.

2004

Měření na FKZ na Válcovně 3,5m KVARTO

Měření zatížení jednotlivých filtrů 22 kV a 6 kV harmonickými proudy, měření frekvenčních charakteristik, kapacit kondenzátorů, regulačního členu (TCR) a přechodových dějů při spínání filtrů.

Realizace: divize Realizace a inženýrink

2008

Softwarová aplikace na sledování průběhu výroby

Softwarová aplikace vyvinutá v prostředí LabVIEW zajišťují sběr dat z výroby prostřednictvím distribuovaného systému National Instruments Compact FieldPoint, analýzu dat a následné zobrazení na informačních panelech.

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2010

Kamerový systém na kontrolu založení a kvality waferu

Kamerový systém pro kontrolu založení waferu (křemíkové desky) v zařízení na vakuové nanášení vrstev. Kontrola vad waferu (praskliny, úlomky apod.). Jednoúčelové zařízení se speciálním nasvětlením a úhlovou kamerou pro vestavbu do existujících zařízení.

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2010

Miniaturní osvětlení pro kamerový systém na kontrolu čipů

Návrh, vývoj a výroba 30 ks miniaturních osvětlovacích kroužků pro kamerový systém na kontrolu čipů. Požadavky na vysokou tepelnou odolnost. Vestavba do stávajícího zařízení.

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2010

Kamerový systém na kontrolu typu dílu

Kompaktní kamerový systém založený na inteligentní kameře (smart camera) NI 1722. Rozpoznání vadného dílu v sestavě určené k lisování. Dodávka zapouzdření systému včetně elektroinstalace, ovládacích prvků a komunikace s řídicím systémem sousedního montážního zařízení.

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2008

Zařízení na výstupní kontrolu automobilových výbojek D1

Kompletní karuselové zařízení určené na výstupní test výbojek D1 určených pro montáž do automobilových světlometů. Radiospektrometrické měření fotometrických parametrů (integrační sféra), měření tvaru výboje, měření polohy elektrod, měření rozměrů baňky, měření elektrických parametrů. Popis výbojek inkoustovou tiskárnou.

Realizace: divize Virtuální instrumentace

1996

Pohony ventilátorů 2150 kW / 6 kV

Pohony ventilátorů: 2x 2150 kW, 6 kV, 596 min-1.

Realizace: divize Pohony

2011

Výroba a dodávka vysokorychlostního záznamového systému

Účelem vysokorychlostního záznamového systému je monitoring funkce dvou reaktorů na výrobu nízkohustotního polyetylénu. Dodávaný systém monitoruje 140 napěťových, proudových a termočlánkových kanálů a 60 digitálních kanálů s frekvencí vzorkování 1 kHz na každý kanál. Systém provádí také detekci událostí na kterémkoli kanálu nebo na kombinaci kanálů. Jádro systému tvoří komponenty National Instruments. Systém používá tří SCXI šasi pro přizpůsobení signálů a jeden plně obsazený PXI systém pro sběr dat. Časová základna pro sběr dat je generována časovacím modulem PXI-6608, který je navázán na GPS přijímač. Vzorkované signály se ukládají na

...
2008

Dodávka kompletní technologie zkušebny sestav Rootsových dmychadel

Dodávka kompletní technologie zkušebny sestav Rootsových dmychadel do výkonů řádů stovek kW.

2013

Dodávka cca 60 ks řádkových kamer Basler Sprint

Dodávka cca 60 ks řádkových kamer Basler Sprint.

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2012

Střídač pro klimatizaci u kolejových vozidel

Střídač určen pro pohon ventilátorů a kompresoru klimatizace kolejových vozidel. Galvanicky neoddělený zdroj sinusového napětí se dvěma nezávislými výstupy. Výkon hlavního výstupu 6.5 kW, pomocného 0.5 kW.

Realizace: divize Aplikovaná elektronika

2013

Zálohovaný napájecí zdroj UNZ-3

Řada statických zálohovaných zdrojů UNZ-3 pro napájení drážních zabezpečovacích zařízení.

Realizace: divize Aplikovaná elektronika

2013

Střídače pro napájení nouzové ventilace vozů metra Mnichov

Statické střídače napájené z baterií 110 V pro pohon ventilátorů nouzové ventilace s asynchronními motory ve vozech metra.

Realizace: divize Aplikovaná elektronika

1999

Linkové kondicionéry řady EAFS

Řada linkových kondicionérů pro stabilizaci síťového napětí v distribučních sítích. Výkony do 72 kVA.

Realizace: divize Aplikovaná elektronika

Produkt: linkový kondicionér

1999

Regulovaný napájecí zdroj 60 Hz

Statický zdroj, který konvertuje napětí z veřejné sítě na kmitočet 60 Hz. (Vstupní napětí 3x400 V / 50 Hz, výstupní napětí 1x0-110 V / 230 V 60 Hz / 50 Hz, výkon 30 kVA). Zdroj slouží pro napájení zkušební linky výroby speciálních mrazáků ve firmě JOUAN, a.s. Mukařov.

Realizace: divize Aplikovaná elektronika

2000

Záložní zdroje EZZT-1 a EZZT-2

Záložní statický zdroj řady EZZT-1 a EZZT-2. Výstupní napětí 230 V AC, vstupní napětí 230 V AC a 110 V DC nebo 220 V DC. Výkon 2.5 až 6.3 kVA.

Realizace: divize Aplikovaná elektronika

2001

Záložní střídavý zdroj EZZT (EZZM-1)

Záložní střídavý zdroj EZZM-1 pro napájení pohonu čerpadla v elektrárně, vstupní napětí 110 V DC a 3x400 V / 50 Hz, výstupní napětí 3x400 V / 50 Hz, výkon 10 kVA.

Realizace: divize Aplikovaná elektronika

2001

Střídače do laboratoří elektrotechnické fakulty

Střídače do laboratoří elektrotechnické fakulty ČVUT, Praha. Výkon 50 kVA.

Realizace: divize Aplikovaná elektronika

2001

Zdroj napětí o kmitočtu 400 Hz

Statický zdroj, který konvertuje napětí z veřejné sítě na kmitočet 400 Hz. (Vstupní napětí 3x 400 V / 50 Hz, výstupní napětí 1x115 V / 400 Hz sinusových, výkon 2,5 kVA). Zdroj slouží pro napájení zařízení lokomotiv ve zkušebně lokomotiv Praha Vršovice.

Realizace: divize Aplikovaná elektronika

2003

Regulované zdroje do laboratoří elektrotechnické fakulty

Regulované zdroje do laboratoří elektrotechnické fakulty, napětí 3x0-400 V AC, výkon 5 kVA.

Realizace: divize Aplikovaná elektronika

2003

Vysokonapěťový zdroj EIZ 10

Vysokonapěťový zdroj EIZ 10 pro zjišťování iniciační energie výbušných směsí. Max. napětí 12,5 kV.

Realizace: divize Aplikovaná elektronika

2006

Regulovatelné zdroje pro laboratoř

Laboratorní regulovatelné zdroje střídavého napětí v pojízdném provedení.

Realizace: divize Aplikovaná elektronika

2007

Regulované zdroje pro zkoušení asynchronních motorů

Výkon 200 kVA, řada střídavých napěťových a proudových zdrojů pro zkoušky asynchronních motorů ve výstupní zkušebně. Provádí se zkoušky naprázdno a nakrátko.

Realizace: divize Aplikovaná elektronika

2007

ESZP - řada galvanizačních zdrojů pro formování tantalových kondenzátorů

Výrobní řada stejnosměrných zdrojů, s proudy od 50 do 320 A.

Realizace: divize Aplikovaná elektronika

2013

Regulovaný zdroj pro zkoušení asynchronních motorů

Zdroj o výkonu 75 kVA pro zkoušení asynchronních motorů vozů pražského metra.

Realizace: divize Aplikovaná elektronika

2010

Regulovaný zdroj pro zkoušení asynchronních motorů

Výkon 200 kVA. Střídavý napěťový a proudový zdroj pro zkoušky asynchronních motorů v typové zkušebně.

Realizace: divize Aplikovaná elektronika

2010

Záložní zdroj do elektrárny Felton, Kubánská republika

Jedná se o neredundantní provedení EZZT-1 30 kVA s jedním měničem.

Realizace: divize Aplikovaná elektronika

2011

Záložní zdroj EZZT

Náhrada původních měničů Tyristat na Slovensko do Ústřední vojenské nemocnice v Ružomberku. Jedná se o neredundantní provedení EZZT-1 7,5 kVA s jedním měničem.

Realizace: divize Aplikovaná elektronika

2012

Formovací zdroj ELCM 3D 650 V

Stejnosměrný zdroj s výstupním napětím 0-650 V s výkonem 3 kW.

Realizace: divize Aplikovaná elektronika

2013

Měnič nouzové ventilace pro metro Petrohrad

Měnič 24 V DC na 3x240 V AC / 3 A. Výkon 1250 VA.

Realizace: divize Aplikovaná elektronika

2013

EAFS072i Linkové kondicionéry

Linkové kondicionéry pro stabilizaci napájení s průchozím výkonem 72 kVA.

Realizace: divize Aplikovaná elektronika

2012

Kompenzační rozváděč +RC1

Kompenzační rozváděč +RC1, nehrazený, 260 kVAr

Realizace: divize Výroba + divize Realizace a inženýrink

2012

Kompenzační rozvaděč

Kompenzace 440 V, 60 Hz

Realizace: divize Realizace a inženýrink

2013

Kompenzační modul ELCB

Kompenzační modul ELCB 6-400/050.2

Realizace: divize Výroba

2012

Rozvaděče nízkého napětí

Rozvaděče pro řízení výrobní linky pro tavení a homogenizaci technické skloviny.

Realizace: divize Výroba

2011

Dodávka NN a VN motorů

Dodávka NN a VN motorů v provedení do prostředí s nebezpečím výbuchu. Celkem 54 ks motorů o celkovém instalovaném výkonu 3900 kW.

Realizace: divize Pohony

2012

Odstředivá čerpadla, dodávka spouštěčů INDUSTART

Dodávka spouštěčů INDUSTART pro pohony odstředivých čerpadel s kroužkovými motory 110 kW, 2x MA 90 HD.

Realizace: divize Pohony

2012

Nový závod, frekvenční měniče pro regulované pohony

Nový závod, frekvenční měniče pro regulované pohony vzduchotechniky a zdroje chladu. Celkem dodáno 53 pohonů o celkovém instalovaném výkonu 485 kW.

Realizace: divize Pohony

2012

Náhrada frekvenčních měničů, pohony odstředivých čerpadel

Náhrada původních frekvenčních měničů Samistar novými z řady ACS800, 450 kW (1x) a 1200 kW (1x).

Realizace: divize Pohony

2013

pro OOO KINEF, KIRISHI - Rusko. Pohony turbokompresorů 1500 kW / 6 kV

Dodávka tří VN motorů 1500 kW / 6 kV / 3000 min-1 pro pohony turbokompresorů v nevýbušném provedení Ex d.

Realizace: divize Pohony

2013

pro ZAO RNPK, Rjazaň – Rusko. Pohon turbokompresoru 4000 kW / 6 kV

1x regulovaný pohon turbokompresoru 4000 kW / 6 kV v blokovém uspořádání frekvenční měnič s integrovaným transformátorem – motor, se synchronním bypassem. Projekt, dodávka, uvedení do provozu.

Frekvenční měnič Siemens: Robicon Perfect Harmony.
Asynchronní motor: ČKD KOMPRESORY a.s.

Realizace: divize Pohony

2013

pro TKN-BP, ОАО VČNG, Verchněčonsk – Rusko. Pohon turbokompresoru 1800 kW / 6 kV

1x regulovaný pohon turbokompresoru 1800 kW / 6 kV v blokovém uspořádání frekvenční měnič s integrovaným transformátorem – motor, s manuálním bypassem. Projekt, dodávka, uvedení do provozu.

Frekvenční měnič Siemens: Robicon Perfect Harmony.
Asynchronní motor: Siemens.

Realizace: divize Pohony

2013

pro LUKOIL, Kstovo – Rusko. Pohon turbokompresoru 4000 kW / 6 kV

Dodávka VN motoru 4000 kW / 6 kV / 3000 min-1 pro pohon turbokompresoru, v nevýbušném provedení Ex p.

Realizace: divize Pohony

2013

Frekvenční měniče pro pohony čerpadel

Dodávka osmi NN frekvenčních měničů pohonů čerpadel, 132 kW.

Realizace: divize Pohony

2013

Turbokompresory, dodávka spouštěčů INDUSTART

Dodávka spouštěčů INDUSTART pro pohony turbokompresorů s kroužkovými motory 720 kW, extrémně těžké rozběhy, 3x MA 750 HD.

Realizace: divize Pohony

2008

Bangladéš. Pohon turbokompresoru 1300 kW / 11 kV

Dodávka 2 ks VN motorů 1300 kW / 11 kV / 3000 min-1 pro pohon turbokompresoru, v nevýbušném provedení Ex d.

Realizace: divize Pohony

2009

pro OOO KINEF, KIRISHI - Rusko. Pohony kompresorů

Dodávka vysokonapěťových nevýbušných asynchronních a synchronních motorů v provedení Ex p pro pohony pístových kompresorů a turbokompresorů. Celkem 6 motorů, celkový instalovaný výkon 27900 kW.

Realizace: divize Pohony

2009

pro LUKOIL, Kstovo – Rusko. Pohony turbokompresorů

Dodávka vysokonapěťových nevýbušných asynchronních motorů v provedení Ex p pro pohony turbokompresorů. Celkem 4 motory, celkový instalovaný výkon 17000 kW.

Realizace: divize Pohony

2012

Dodávka dvou kusů zařízení na měření klikatosti troleje (SŽDC - 2012)

Dodávka dvou kusů zařízení na měření klikatosti troleje.

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2013

Dodávka osmi kusů zařízení na měření klikatosti troleje (SŽDC - 2013)

Dodávka osmi kusů zařízení na měření klikatosti troleje.

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2013

Dodávka dvou kusů zařízení na měření klikatosti troleje (ŽSR - 2012)

Dodávka dvou kusů zařízení na měření klikatosti troleje.

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2013

Kamerové systémy pro seřízení a test automobilového světlometu BMW F45

Kontrolu funkce LWR/ALV, kontrola přítomnosti dílců, seřízení světlometů, měření proudů, kontrola přítomnosti laku na skle světlometu, komunikace prostřednictví CAN.

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2013

Kamerové systémy pro seřízení a test automobilového světlometu BMW F32/33

Se-svícení části svazků tlumeného světla Full LED světlometů. Kontrolu funkce LWR a ALV/AFS, Burn-In test, kontrola přítomnosti dílců, seřízení světlometů, měření proudů, kontrola přítomnosti laku na skle světlometu, komunikace prostřednictví CAN + LIN.

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2013

Kamerové systémy pro seřízení a test automobilového světlometu MBC W 205

Kontrolu funkce LWR a ALV/AFS, Burn-In test, kontrola přítomnosti dílců, seřízení světlometů, měření proudů, komunikace prostřednictví CAN.

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2013

Kamerový systém pro seřízení a test automobilového světlometu MBC X156

Kontrolu funkce LWR a ALV/AFS, Burn-In test, seřízení světlometů, měření proudů, komunikace prostřednictví LIN.

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2013

Kamerové systémy pro nasvícení LED modulů pro Full LED světlomety - MBC, BMW, PSA

Kontrola pozice rozhraní světlo tma případně středu svazku světelné stopy LED modulu, vyhodnocení elektrických parametrů LED, podpora laserového tisku.

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2013

Kamerové systémy pro seřízení hlavních LED modulů pro Full LED světlomety – MBC LFX

Seřízení barvy a ostrosti rozhraní světlo tma, příprava a ověření montáže referenčního senzoru, kontrola pozice a tvaru rozhraní případně středu svazku světelné stopy rotační clony LED modulu, kontrola AFS, vyhodnocení elektrických parametrů LED, podpora laserového tisku.

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2013

Kamerový systém pro seřízení hlavního LED modulu pro Full LED světlomety – BMW F32/F33 F15/F16

Příprava a ověření montáže referenčního senzoru, kontrola rozhraní tlumeného světla, kontrola AFS, seřízení pozice Partial High Beam, vyhodnocení elektrických parametrů LED, podpora laserového tisku.

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2013

Kamerové systémy pro seřízení E-Light LED modulů pro Full LED světlomety – PSA, MBC

Seřízení barvy a ostrosti rozhraní světlo tma, kontrola pozice a tvaru rozhraní tlumeného světla, vyhodnocení elektrických parametrů LED, podpora laserového tisku.

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2013

Kamerové systémy pro automatické montážní linky LED modulů pro Full LED světlomety – PSA, MBC

Nezávislé kamerové kontroly na automatické montážní lince - kontrola nanesení teplo vodivé pasty, kontrola intenzity jasu čipů LED + vyhodnocení elektrických parametrů LED, kontrola kompletnosti primární optiky, kontrola kvality pokovení reflektoru.

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2013

Kamerový systém pro automatickou montážní linku MBC LFX LED modulů pro Full LED světlomety – MBC

Nezávislé kamerové kontroly na automatické montážní lince - kontrola nanesení teplo vodivé pasty, kontrola intenzity jasu čipů LED + vyhodnocení elektrických parametrů LED, kontrola kvality pokovení reflektoru.

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2013

Kamerový systém pro automatickou linku BMW pro montáž světelných zdrojů pro Full LED světlomety

Nezávislé kamerové kontroly na automatické montážní lince - kontrola založení dílů v paletě, kontrola nanesení lepidla, polohování LED, kontrola intenzity jasu čipů LED + vyhodnocení elektrických parametrů LED.

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2013

Kamerový systém pro kontrolu SMD čipů

Vysokorychlostní detekce vad SMD čipů ze čtyř stran součástky pomocí nasvícení intenzivním polarizovaným světlem (kontrola vzhledu a odstínu povrchu koncovek čipu). Řízení prostřednictvím FPGA.

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2013

Kamerový systém pro kontrolu SMD čipů (AVX Industries El Salvador)

Vysokorychlostní detekce vad SMD čipů ze dvou stran součástky pomocí nasvícení intenzivním polarizovaným světlem (kontrola vzhledu a odstínu povrchu koncovek čipu). Řízení prostřednictvím FPGA.

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2013

Kamerový systém pro detekci přítomnosti skel v lakovně

Univerzální kamerový systém slouží pro detekci přítomnosti skel posazených na kopytech lakovací linky.

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2013

Fotometr (Nissan)

Kompletní zařízení pro finální kontrolu a nastavení fotometrických vlastností světlometů do automobilů. Kamerové testy pro nalezení a kontrolu bodu zlomu. Vyhodnocení úhlu rovné a šikmé části tlumeného světla. Kamerové testy pro vyhodnocení fotometrických oblastí tlumeného světla i dálkového světla. Kontrola středu a tvaru izolinie dálkového světla. Kontrola pohybu motorků. Měření proudů jednotlivých částí světlometu.

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2014

Fotometr (Toyota Yaris)

Kompletní zařízení pro finální kontrolu a nastavení fotometrických vlastností světlometů do automobilů. Kamerové testy pro nalezení a kontrolu bodu zlomu. Vyhodnocení úhlu rovné a šikmé části tlumeného světla. Kamerové testy pro vyhodnocení fotometrických oblastí tlumeného světla i dálkového světla. Kontrola středu a tvaru izolinie dálkového světla. Kontrola pohybu motorků. Měření proudů jednotlivých částí světlometu.

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2013

Dodávka a instalace monitorovacího systému mostních konstrukcí

Dodávka a instalace monitorovacího systému mostních konstrukcí na bázi systému Compact RIO od firmy National Instruments. Snímání strunových, tenzometrických a teplotních snímačů na stovkách kanálů.

Realizace: divize Virtuální instrumentace

1999

Vývoj přístrojového ovladače pro prostředí LabVIEW analyzátoru výkonu D4000

Vývoj přístrojového ovladače pro prostředí LabVIEW analyzátoru výkonu D4000.

Realizace: divize Virtuální instrumentace

1999

Vývoj přístrojového ovladače pro prostředí LabVIEW analyzátoru výkonu D6000

Vývoj přístrojového ovladače pro prostředí LabVIEW analyzátoru výkonu D6000.

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2004

Vývoj přístrojového ovladače pro prostředí LabVIEW řady analyzátorů výkonu NORMA 3/4/5000

Vývoj přístrojového ovladače pro prostředí LabVIEW řady analyzátorů výkonu NORMA 3/4/5000.

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2007

Dodávka a instalace systému SAVAS (Akustika CRIO)

Dodávka a instalace systému pro měření hluku a vibrací pro testování autoklimatizací v rámci end-of-line testu.

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2007

Dodávka a instalace systému SAVAS (Akustika CRIO pro T72)

Dodávka a instalace systému pro měření hluku a vibrací pro testování autoklimatizací v rámci end-of-line testu.

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2008

Dodávka a instalace systému SAVAS (Delta měření)

Dodávka a instalace systému pro měření hluku a vibrací pro testování autoklimatizací v rámci end-of-line testu.

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2010

Dodávka a instalace systému SAVAS (Det. mikrofonu)

Dodávka a instalace systému pro měření hluku a vibrací pro testování autoklimatizací v rámci end-of-line testu.

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2007

Dodávka a instalace systému SAVAS (Akustika)

Dodávka a instalace systému pro měření hluku a vibrací pro testování autoklimatizací v rámci end-of-line testu.

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2010

Dodávka a instalace systému SAVAS (2010)

Dodávka a instalace systému pro měření hluku a vibrací pro testování autoklimatizací v rámci end-of-line testu.

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2011

Dodávka a instalace systému SAVAS (2011)

Dodávka a instalace systému pro měření hluku a vibrací pro testování autoklimatizací v rámci end-of-line testu.

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2013

Dodávka a instalace systému SAVAS (2013 Update)

Dodávka a instalace systému pro měření hluku a vibrací pro testování autoklimatizací v rámci end-of-line testu.

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2013

Nahradní MQB SAVAS

Dodávka a instalace systému pro měření hluku a vibrací pro testování autoklimatizací v rámci end-of-line testu.

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2012

Dodávka a instalace systému SAVAS 4x

Dodávka a instalace systému pro měření hluku a vibrací pro testování autoklimatizací v rámci end-of-line testu.

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2011

Přístroj pro měření tlakových úbytků ventilačního systému synchronního generátoru

Návrh a dodávka přístroje pro měření 25-ti signálů tlakových úbytků ventilačního okruhu v rozsahu +/-8500 Pa, 7-mi teplotních bodů napříč ventilačním okruhem v rozsahu 0-200 °C, měření teploty, tlaku a vlhkosti okolního vzduchu, zákaznický SW s možností sledování aktuálních hodnot přetlaků nebo podtlaků, dlouhodobý záznam, přepočet hodnot měření průtoku vzduchu pomocí dýz.

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2011

Zkušební pracoviště pro zkoušení asynchronních strojů do výkonu 50 kW

Návrh a dodávka sestavy zatěžovatele, zvedacího stolu, napájecího zdroje, měřicí a řídicí části, a zákaznického SW pro provádění poloautomatických zkoušek asynchronních strojů v režimech typových zkoušek (naprázdno, nakrátko, zatěžovací charakteristiky, oteplovací charakteristiky, dynamické momentové charakteristiky).

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2012

Tester pro zkoušení izolační pevnosti materiálů do napětí 30 kV

Návrh a dodávka testeru pro zkoušení izolačních materiálů a laků vodičů vinutí asynchronních strojů, zkušební napětí 30 kV, 10 mA, kontinuální záznam zkoušky při plynule rostoucím napětí, záznam průběhu proudu, záznam okamžiku průrazu izolace.

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2012

Zkušební pracoviště pro provádění VN zkoušek asynchronních motorů

Návrh a dodávka testeru pro samostatné otestování izolačního systému asynchronních motorů po provedené kusové zkoušce. Automatizované zkoušení izolačního systému, se záznamem průběhu napětí, kapacitních proudů, rozvoje výbojové činnosti a případným záznamem průrazu. Ukládání dat do podnikové databáze SAP.

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2014

Zkušební pracoviště pro provádění automatizovaných zkoušek asynchronních strojů nakrátko

Návrh a dodávka testeru zkušebního pracoviště určeného pro proměřování charakteristik nakrátko. Zkušební pracoviště umožňuje provádět automatické zkoušky s možností natáčení a rotoru v libovolném úhlu +/-90°. Zablokovaný mechanismus umožňuje měření momentu do 10 kNm. Pracoviště je napájeno ze statického zdroje sinusového napětí. Pracoviště provádí automatický ohřev vinutí a provedení zkoušek nakrátko při stejných tepelných podmínkách.

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2009

Zkušební pracoviště pro provádění kusových zkoušek

Návrh a dodávka čtyř testerů zkušebních pracoviště určeného pro provedení kusových zkoušek všech motorů osových výšek AH200-AH315 s výkony do 400 kW. Zkušební pracoviště provádí automatizovaně sérii testů – měření izolačního odporu, měření odporu vinutí, zkouška naprázdno, zkouška nakrátko bez aretace rotoru, zkouška vibrací, kontrola symetrie fázových proudů, ověření funkce ventilace ověření, ověření funkce elektromagnetické brzdy, externího ventilátoru, měření odporu termoelementů, zkrácené VN zkoušky včetně vyhodnocení zlomového napětí.

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2010

Zkušební pracoviště pro provádění kusových zkoušek trakčních motorů vozů metra

Návrh a dodávka testeru a vybavení zkušebního pracoviště určeného pro provedení kusových zkoušek trakčních motorů rekonstruovaných vozů metra. Tester je určen pro provádění zkoušen na typově stejných motorech a hlavním účelem je zajistit zachycení strojů, které vybočují z tolerančních pásem sledovaných veličin. Tester zkušebního pracoviště provádí kusové zkoušky v rozsahu – měření odporu vinutí, měření nakrátko, provádí se řízený rozběh válečkových ložisek, měření naprázdno, měření izolačního odporu, měření vibrací, provedení VN zkoušky se záznamem výbojové činnosti.

Realizace: divize Virtuální

...
2012

Zkušebna pro zkoušení elektrických strojů opravny ABB Ostrava

Návrh a dodávka sestavy technologie zkušebny určené pro provádění kusových zkoušek před a po rekonstrukci stejnosměrných a střídavých elektrických strojů a transformátorů. Pro napájení zkoušených strojů jsou instalovány zdroje stejnosměrného napětí do výkonu 1 MW, zdroj střídavého napětí do výkonu 3,5 MVA včetně VN a NN přizpůsobovacích transformátorů a pomocný booster. Technologie zkušebny je řízena ze dvou pracovišť, z nichž je možné si nezávisle předávat řízení jednotlivých zdrojů. Vývody všech zdrojů obsahují základní měření, která jsou monitorována a zobrazována obsluze na velínu formou vyhodnocených veličin, osciloskopických průběhů, vektorových diagramů nebo

...
2014

Zkušební pracoviště pro zkoušení VN a NN synchronních generátoru do výkonu 4 MVA

Návrh a dodávka sestavy statického výkonového zdroje 1,2 MVA, zatěžovacích tlumivek, transformátorů pro různé napěťové hladiny, konfiguračních NN a VN rozváděčů, připojovacích rozváděčů, měřicího a řídicího systému, zákaznického SW pro řízení technologie, měření, záznamu a zpracovaní měřených dat.

Realizace: divize Realizace a inženýrink + divize Aplikovaná elektronika + divize Virtuální instrumentace

2013

Zdroj vysokého napětí pro provádění VN zkoušek synchronních generátorů

Návrh a dodávka sestavy statického výkonového zdroje a VN zvyšovacího suchého transformátoru s výkonem 50 kVA určeného pro automatizované zkoušení izolačních systémů VN a NN synchronních generátorů. Zdroj je plně regulovatelný v rozsahu napětí 1 … 18 kV, s uživatelsky definovanou strmostí nárůstu a klesání napětí, dobou výdrže. Zdroj obsahuje kompletní řízení a měření elektrických veličin, napětí, proudu a monitoringu výbojové činnosti. Ochranu proti výraznému poškození vinutí zajišťuje elektronická pojistka. Zdroj je v „mobilním“ provedení, je možné jej převážet a napájet z 3-fázového vývodu. Příkon zdroje do 10 kW.

2014

Pasové dopravníky, dodávka spouštěčů INDUSTART

Dodávka spouštěčů INDUSTART pro pohony dopravníkových pásů s kroužkovými motory, extrémně těžké rozběhy - 8x MA350 HD pro motory 250 kW.

Realizace: divize Pohony

2014

Spouštěče INDUSTART

V letech 1994 - 2014 bylo dodáno a uvedeno do provozu celkem 174 ks různých typů spouštěčů INDUSTART pro motory ve spektru výkonů 68 kW - 1000 kW.

Realizace: divize Pohony

2006

Pohony čerpadel ropy 1425 kW / 6 kV

Dodávka pohonů pro nová čerpadla ropy bez regulace otáček pro ČS Benešovice, ČS Klobouky u Brna, ČS Velká Bíteš. Celkem 6 ks motorů 1425 kW / 6 kV / 3000 min-1.

Realizace: divize Pohony

1995

Pohony turbokompresorů 1250 kW / 6 kV

Dodávka 5 VN motorů 1250 kW / 6 kV / 1500 min-1 pro pohony turbokompresorů v nevýbušném provedení Ex e. Postupná výměna 1989 – 1995.

Realizace: divize Pohony

2005

Pohony čerpadel 6 kV

Dodávka 5 VN motorů 6 kV / 1500 min-1 pro pohony čerpadel v provozech POX a Močovina v nevýbušném provedení Ex d. Celkový instalovaný výkon 3330 kW.

Realizace: divize Pohony

2005

Pohon pístového kompresoru 725 kW / 6 kV

Dodávka VN motoru 725 kW / 6 kV / 375 min-1 pro pohon pístového kompresoru v nevýbušném provedení Ex e.

Realizace: divize Pohony

2007

Pohon čerpadla 2100 kW / 6 kV

Dodávka VN motoru 2100 kW / 6 kV / 1000 min-1 pro pohon čerpadla v nevýbušném provedení Ex e.

Realizace: divize Pohony

2007

Pohon kompresoru 250 kW / 6 kV

Dodávka VN motoru 250 kW / 6 kV / 3000 min-1 pro pohon kompresoru v nevýbušném provedení Ex d.

Realizace: divize Pohony

2009

Pohony čerpadel 315 kW / 6 kV

Dodávka 2 ks VN motorů 315 kW / 6 kV / 3000 min-1 pro pohon čerpadel v nevýbušném provedení Ex d.

Realizace: divize Pohony

2010

Dodávka NN motorů

Dodávka NN motorů v provedení Ex d do prostředí s nebezpečím výbuchu. Celkem 48 ks motorů různých výkonů pro pohony čerpadel a ventilátorů o celkovém instalovaném výkonu 1260 kW.

Realizace: divize Pohony

2011

Pohon kompresoru 710 kW / 6 kV

Dodávka VN motoru 710 kW / 6 kV / 426 min-1 pro pohon pístového kompresoru v nevýbušném provedení Ex d.

Realizace: divize Pohony

1999

pro Rafinérie Alexandrie, Egypt. Pohony pístových kompresorů 1000 kW / 3.3 kV

Dodávka 2 ks VN motorů 1000 kW / 3.3 kV / 750 min-1 pro pohon pístových kompresorů, v nevýbušném provedení Ex N.

Realizace: divize Pohony

2002

pro OAO Novokujbyševskij NPZ Novokujbyševsk, RSFR. Pohony pístových kompresorů 160 kW / 400 V

Dodávka 2 ks NN motorů 160 kW / 400 V / 422 min-1 a dalších 2 ks NN motorů 160 kW / 250 kW / 400 V / 425 / 745 min-1 pro pohony pístových kompresorů, v nevýbušném provedení Ex d.

Realizace: divize Pohony

2005

pro SLOVNAFT Bratislava a.s., Bratislava. Pohony čerpadel 6 kV

Dodávka 6 ks VN a NN motorů 3000 min-1 pro pohony čerpadel v nevýbušném provedení Ex d. Celkový instalovaný výkon 610 kW.

Realizace: divize Pohony

2007

pro OOO KINEF, KIRISHI - Rusko. Pohony čerpadel 500 kW / 380 V

Dodávka 9 ks NN motorů 500 kW / 380 V / 1500 min-1 pro pohony čerpadel v nevýbušném provedení Ex d.

Realizace: divize Pohony

2008

pro OOO KINEF, KIRISHI - Rusko. Pohony čerpadel 6 kV

Dodávka 3 ks VN motorů 6 kV / 3000 min-1 pro pohony čerpadel v nevýbušném provedení Ex d. Celkový instalovaný výkon 950 kW.

Realizace: divize Pohony

2010

pro OOO KINEF, KIRISHI - Rusko. Pohony čerpadel 380 V

Dodávka 12 ks NN motorů 380 V / 3000 min-1 pro pohony čerpadel v nevýbušném provedení Ex d. Celkový instalovaný výkon 2320 kW.

Realizace: divize Pohony

2011

pro OOO NAFTAN, Bělorusko. Pohony ventilátorů vzduchových chladičů

Dodávka 94 ks NN motorů 380 V / 1500 min-1 různých výkonů pro pohony ventilátorů vzduchových chladičů v nevýbušném provedení Ex d. Celkový instalovaný výkon 1630 kW.

Realizace: divize Pohony

2005

Pohony ventilátorů fluidního kotle

Dodávka náhradních motorů pro pohon hlavního vzduchového ventilátoru 3000 kW / 6 kV / 1500 min-1, kouřového ventilátoru 3000 kW / 6 kV / 1000 ot/min.

Realizace: divize Pohony

2009

Pohon čerpadla sádrové suspenze 315 kW / 6 kV

Dodávka náhradního motoru pro pohon čerpadla sádrové suspenze 315 kW / 6 kV / 425 min-1.

Realizace: divize Pohony

2010

Pohon sekundárního ventilátoru fluidního kotle 2250 kW / 6 kV

Dodávka náhradního motoru pro pohon sekundárního ventilátoru 2250 kW / 6 kV / 3000 min-1.

Realizace: divize Pohony

2006

Sdružený síťový analyzátor BK-ELCOM (Chemopetrol, a.s., 2006)

Monitoring 26-ti systémů pomocí trvale instalovaných analyzátorů kvality elektřiny ENA400

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2006

Sdružený síťový analyzátor BK-ELCOM (VÚHU, a.s., 2006)

Sdružený síťový analyzátor BK-ELCOM ENA500

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2006

Sdružený síťový analyzátor BK-ELCOM (EGE, s.r.o., 2006)

Sdružený síťový analyzátor BK-ELCOM ENA500

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2006

Sdružený síťový analyzátor BK-ELCOM (STU, 2006)

Sdružený síťový analyzátor BK-ELCOM PNA600

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2007

Sdružený síťový analyzátor BK-ELCOM (VŠB - TU, 2007)

4x Sdružený síťový analyzátor BK-ELCOM (1xENA500, 2xENA330, 1xENA440)

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2007

Sdružený síťový analyzátor BK-ELCOM (ČEZ, a.s., 2007)

2x Sdružený síťový analyzátor BK-ELCOM ENA330

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2008

Sdružený síťový analyzátor BK-ELCOM (SEPS, a.s., 2008)

Monitoring 15-ti systémů pomocí trvale instalovaných analyzátorů kvality elektřiny ENA440 pro předávací místa PS/DS.

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2008

Sdružený síťový analyzátor BK-ELCOM (VŠB - TU, 2008)

2x Sdružený síťový analyzátor BK-ELCOM ENA330

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2008

Sdružený síťový analyzátor BK-ELCOM (Dalkia, 2008)

Systém BK-SCADA pro monitoring kvality vlastní spotřeby v síti 6 kV pomocí sdružených síťových analyzátorů BK-ELCOM ENA440.

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2008

Sdružený síťový analyzátor BK-ELCOM (JEDD, 2008)

Sdružený síťový analyzátor BK-ELCOM ENA400

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2008

Sdružený síťový analyzátor BK-ELCOM (ČVUT, 2008)

Sdružený síťový analyzátor BK-ELCOM PNA560

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2008

Sdružený síťový analyzátor BK-ELCOM (E.ON, 2008)

18x Sdružený síťový analyzátor BK-ELCOM ENA440

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2009

Sdružený síťový analyzátor BK-ELCOM (E.ON, 2009)

157x monitoring událostí na napětí analyzátory BK-ELCOM ENA075

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2009

Sdružený síťový analyzátor BK-ELCOM (Teva, 2009)

4x Sdružený síťový analyzátor BK-ELCOM ENA175

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2009

Sdružený síťový analyzátor BK-ELCOM (Transco, 2009)

Systém BK-SCADA pro "Digital Voltage Frequency Monitor" pomocí sdružených síťových analyzátorů BK-ELCOM ENA440.

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2009

Sdružený síťový analyzátor BK-ELCOM (SEPS, a.s., 2009)

Monitoring 27-ti systémů pomocí trvale instalovaných analyzátorů kvality elektřiny ENA440 pro předávací místa PS/DS.

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2008

Sdružený síťový analyzátor BK-ELCOM (Transpetrol, 2009)

Monitoring osmi systémů pomocí trvale instalovaných analyzátorů kvality elektřiny ENA440 pro předávací místa PS/DS.

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2009

Sdružený síťový analyzátor BK-ELCOM (NWR, 2009)

Systém BK-SCADA pro monitoring kvality elektřiny pro důl ČSM pomocí sdružených síťových analyzátorů BK-ELCOM ENA440.

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2009

Sdružený síťový analyzátor BK-ELCOM (ČEZ, 2009)

3x monitoring pomocí trvale instalovaných analyzátorů kvality elektřiny ENA440 pro předávací místa PS/DS.

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2009

Sdružený síťový analyzátor BK-ELCOM (CAIDMARK, 2009)

Sdružený síťový analyzátor BK-ELCOM ENA450

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2009

Sdružený síťový analyzátor BK-ELCOM (SPŠ, 2009)

Sdružený síťový analyzátor BK-ELCOM ENA330

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2009

Sdružený síťový analyzátor BK-ELCOM (ČEZ,2, 2009)

Sdružený síťový analyzátor BK-ELCOM ENA440

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2010

Sdružený síťový analyzátor BK-ELCOM (ČVUT, 2010)

Sdružený síťový analyzátor BK-ELCOM ENA500.13

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2010

Sdružený síťový analyzátor BK-ELCOM (VE, a.s., 2010)

3x Sdružený síťový analyzátor BK-ELCOM ENA330

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2010

Sdružený síťový analyzátor BK-ELCOM (EGC, 2010)

Sdružený síťový analyzátor BK-ELCOM ENA330

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2011

Sdružený síťový analyzátor BK-ELCOM (STU, 2011)

Sdružený síťový analyzátor BK-ELCOM ENA500, ENA510.22, ENA510.13 a ENA440

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2011

Sdružený síťový analyzátor BK-ELCOM (Dalkia, 2011)

Sdružený síťový analyzátor BK-ELCOM ENA330

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2011

Sdružený síťový analyzátor BK-ELCOM (Inovační, a.s., 2011)

2x Sdružený síťový analyzátor BK-ELCOM ENA330

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2011

Sdružený síťový analyzátor BK-ELCOM (ČEZ, 2011)

Sdružený síťový analyzátor BK-ELCOM ENA330

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2011

Sdružený síťový analyzátor BK-ELCOM (SEPS, a.s., 2011)

2x Sdružený síťový analyzátor BK-ELCOM ENA510.22

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2011

Sdružený síťový analyzátor BK-ELCOM (TUK, 2011)

2x Sdružený síťový analyzátor BK-ELCOM ENA330

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2011

Sdružený síťový analyzátor BK-ELCOM (EŽ, 2011)

Sdružený síťový analyzátor BK-ELCOM ENA330

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2012

Sdružený síťový analyzátor BK-ELCOM (EGE, 2012)

Sdružený síťový analyzátor BK-ELCOM ENA510.22

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2012

Sdružený síťový analyzátor BK-ELCOM (TUK, 2012)

Sdružený síťový analyzátor BK-ELCOM PNA571

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2012

Sdružený síťový analyzátor BK-ELCOM (RPS, 2013)

Sdružený síťový analyzátor BK-ELCOM ENA330

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2013

Sdružený síťový analyzátor BK-ELCOM (Povodí Odry, 2013)

Sdružený síťový analyzátor BK-ELCOM ENA510.22

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2013

Jednotka měření fázorů ENA460-PMU

40x jednotka měření fázorů ENA460-PMU

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2014

Regulovaný zdroj řady EMS-1 výkon 39kW

Regulovaný stejnosměrný zdroj řady pro zkoušení pomocných pohonů lokomotiv. Výkon 39 kW, napětí 0-1500 VDC.

Realizace: divize Aplikovaná elektronika

2013

Systém BK-SCADA

Komplexní distribuovaný systém na klíč pro monitorování kvality elektřiny z analyzátorů BK-ELCOM a přístrojů jiných výrobců.

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2013

Monitoring kvality elektřiny bloku S3 elektrárny Shuweihat PS

Dodávka plně vybaveného rozvaděče pro měření 4 třífázových systémů na rozvodně bloku S3 elektrárny Shuweihat PS pomocí 2 sdružených analyzátorů BK-ELCOM ENA440.2

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2013

Monitoring kvality elektřiny rozvodny Sweihan

Dodávka plně vybaveného rozvaděče pro měření 2 třífázových systémů na rozvodně Sweihan pomocí 1 sdruženého analyzátoru BK-ELCOM ENA440.2

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2014

Měřič impedance dlouhých výkonových kabelů

Přenosný přístroj pro měření frekvenční závislosti impedance třífázových výkonových kabelů používaných pro napájení mořských vrtných plošin z pobřeží. Frekvenční rozsah 100 Hz - 10 kHz. Měřicí proud max. 20 A.

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2014

Tester ICT a funkčních testů plošných spojů

Zařízení pro ICT (In-Circuit Test) a funkční testy osazených plošných spojů pro zabezpečovací okruhy drážních systémů. Hardware testeru je založen na systému PXI od firmy National Instruments, modulární software je vyvinut v prostředích LabVIEW a TestStand taktéž od NI.

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2014

Systém měření fázorů WAMS

Rozsáhlý distribuovaný monitorovací systém pro měření fázorů v přenosové části rozvodné soustavy elektrické energie v ČR. Systém se skládá ze 36 jednotek měření fázorů (PMU) instalovaných na rozvodnách společnosti ČEPS a centrálních serverů umístěných v centrále ČEPS v Praze na Bohdalci.

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2014

Systém měření fázorů WAMS

Rozsáhlý distribuovaný monitorovací systém pro měření fázorů v přenosové části rozvodné soustavy elektrické energie ve SR. Systém se skládá ze 36 jednotek měření fázorů (PMU) instalovaných na rozvodnách společnosti SEPS a centrálních serverů umístěných v centrále SEPS.

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2015

AOI Station - Zařízení pro kontrolu PCB

Zařízení je určeno pro kontrolu tvaru a pozice dvou vyvrtaných děr na PCB vůči čipu LED, vyhodnocení provádí kamerový systém, kde 1 obrazový bod cca odpovídá 0.007 mm. Zařízení dále na celém panelu tvořeném z 16 PCB měří vzdálenost všech vyvrtaných děr vůči referenčním bodům pro následnou operaci lisování středících pinů.

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2015

Zařízení pro optickou kontrolu svaru

Zařízení slouží pro optickou kontrolu laserového svaru zadní kapoty. Kontrola svaru o délce cca 940 mm probíhá pomocí řádkové kamery se světlem. Skenovací hlava umožnuje pohyb ve třech osách (servopohony osa X, osa Y a osa Z). Samotné skenování obrazu sváru je dáno pohybem os X a Y zároveň, tak aby kamera kopírovala trajektorii sváru. Pro do-ostření obrazu je kamera umístěna na ose umožňující ladit její výšku (osa Z).

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2014

Statický zdroj pro testování centrálních zdrojů energie pro vagony

Regulovaný zdroj s označením EMS-1.150-se je určen pro napájení a testování centrálních zdrojů energie pro vagony.

Zařízení pracuje jako statický výkonový zdroj proměnného střídavého napětí s kmitočtem 16,7 Hz a výkonu 150 kVA.

Střídavé výstupní napětí je třírozsahové se jmenovitými hodnotami 700 V / 1000 V / 1200 V AC .

2015

Poloautomatické zařízení pro nanášení lepicí pásky na toner tiskárny

Poloautomatické zařízení slouží pro nanášení lepicí pásky na dělící rovinu tonerů určených pro laserové tiskárny. Dále je zařízení určeno pro kontrolu přítomnosti a správného umístění jednotlivých komponentů jako filtr, míchací spirála, záslepky. Čas cyklu výroby jednoho kusu je 7 sec. Řízení celého zařízení je pomocí PLC Beckhoff.

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2015

Tester pro nahrávání firmware do radia automobilů

Tester slouží pro nahrávání firmware (software) do automobilových rádii. Následně po nahrání SW dochází k otestování funkčnosti rádia a funkčnosti nahraného SW.

U rádii využívajících CAN komunikace je tester vybaven NI produkty pro realizaci tohoto požadavku.

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2015

Testovací zařízení pro testování klimatizačních jednotek

První část zařízení slouží pro naadresování jednotlivých stepper motorů umístěných na klimatizační jednotce. Druhá část zařízení slouží pro kompletní otestování funkčních mechanických a elektrických vlastností klimatizačních jednotek. Testujeme stepper motory, blower motory, ESD test u PTC jednotky, teplotní čidla, vibrace celé sestavy, mechanické dojezdy klapek. Pro měření a vyhodnocení testů využíváme produktu fy NI.

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2015

EOL (end of line) tester pro testování klimatizačních panelů

Zařízení slouží pro elektrickou, mechanickou a vizuální kontrolu klimatizačních panelů automobilů. Jedná se o kompletní otestování jednotek před expedicí k zákazníkovi.

U tohoto zařízení je kladen důraz především na vysokou spolehlivost testů. Pro testování parametrů panelů využíváme produkty NI.

Zařízení je koncipováno jako universální. U změny testovaného produktu postačí vyměnit v testeru jig a testovací hlavu.

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2015

Fotometr (Nissan Micra)

Kompletní zařízení pro finální kontrolu a nastavení fotometrických vlastností světlometů do automobilů. Kamerové testy pro nalezení a kontrolu bodu zlomu. Vyhodnocení úhlu rovné a šikmé části tlumeného světla. Kamerové testy pro vyhodnocení fotometrických oblastí tlumeného světla i dálkového světla. Kontrola středu a tvaru izolinie dálkového světla. Kontrola pohybu motorků. Měření proudů jednotlivých částí světlometu.

Realizace: divize Virtuální instrumentace

2016

Fotometr (Toyota Yaris 2016)

Kompletní zařízení pro finální kontrolu a nastavení fotometrických vlastností světlometů do automobilů. Kamerové testy pro nalezení a kontrolu bodu zlomu. Vyhodnocení úhlu rovné a šikmé části tlumeného světla. Kamerové testy pro vyhodnocení fotometrických oblastí tlumeného světla i dálkového světla. Kontrola středu a tvaru izolinie dálkového světla. Kontrola pohybu motorků. Měření proudů jednotlivých částí světlometu.

Realizace: divize Virtuální instrumentace