2005

VALEO AUTOKLIMATIZACE, k.s. - Školení na téma použití kamerových systémů pro testování komponent v automobilovém průmyslu

Školení bylo komponováno na míru pro konkrétní aplikace v provozu zákazníka. Školení zahrnovalo popis a praktické seznámení s hardwarovými prostředky pro práci s kamerovými systémy, obecné principy algoritmů pro zpracování a analýzu obrazu, práce s produktem NI Vision Builder for Automated Inspection od National Instruments, interaktivní ukázka řešení konkrétních úloh z prostředí zákazníka.

Realizace: divize Virtuální instrumentace