2005

VALEO AUTOKLIMATIZACE, k.s. - Vývoj kompletu testovací elektroniky

Kamery a softwaru pro testery panelů klimatizace X44 a PL3. Testovací elektronika je řešena jako univerzální vícekanálový modul v sendvičovém provedení (dvě desky PCB na sobě). Kanály rozdělené do skupin podle funkce zahrnují měření napětí a proudu v řádu jednotek ampér i stovek mikroampér, měření frekvence, generování volitelného SS napětí, generování frekvence. Kanály jsou osazeny systémem polovodičových a jazýčkových relé, jejichž programové spínání umožňuje dosáhnout požadované funkce na multifunkčních kanálech. Kamera vyhodnocuje zobrazovací prvky panelu. Softwarová aplikace, která běží na řídicím PC testeru je napsána ve vývojovém prostředí TestStand, některé knihovny v Labwindows/CVI a vyhodnocení kamerových testů je naprogramováno v LabVIEW.

Realizace: divize Virtuální instrumentace