2005

Rohde&Schwarz GmbH - Servisní aplikace k transceiveru řady ZS 4200 pro řízení letového provozu

V rámci tohoto projektu byl proveden design aplikace na základě podkladů zadavatele a UML modelu rádia. Dále byla po odsouhlasení designu zákazníkem provedena implementace ve vývojovém prostředí LabVIEW. Výsledkem je nezávislá softwarová aplikace, která slouží servisním technikům při instalaci, konfiguraci a údržbě transceiverů.

Realizace: divize Virtuální instrumentace