2005

Rohde&Schwarz GmbH - GB2PP Parser

Parser protokolu GB2PP byl vytvořen jako součást firmwaru přístroje, který komunikuje pomocí tohoto protokolu s nadřazeným informačním a řídicím systémem. Parser byl vyvinut za použití nástrojů UML modelování od firmy I-Logix, vlastní implementace parseru byla provedena v programovacím jazyce C.

Realizace: divize Virtuální instrumentace