2005

Pražská vodohospodářská společnost, a.s. - Rozšíření aplikace pro řízení a vizualizaci vodárenské a energetické technologie

Řídicí počítač s aplikací vyvinutou v NI Lookout, monitor procesů a událostí, sekundární PC pro zajištění komunikace s moduly distribuovaného systému WSR3000 firmy Rittmeyer, komunikace a sdílení dat mezi aplikacemi běžícími na velíně ve Vodárně Káraný a Energocentru Sojovice, vzdálené klientské aplikace umožňující monitorování všech technologií, archivace technologických a statistických dat na místní a síťové disky.

Realizace: divize Virtuální instrumentace