2006

Autopal, s.r.o. / Visteon Exterior Systems - Kamerový systém na kontrolu rozhraní světla a tmy mlhovky

Vyhodnocení kvality rozhraní, detekce nežádoucích jevů (vlny, zuby atp.) ve tmavé oblasti, plná uživatelská konfigurovatelnost.

Realizace: divize Virtuální instrumentace