2006

VALEO AUTOKLIMATIZACE, k.s. - Rozšíření a konfigurace kamerového systému na kontrolu automobilových klimatizačních jednotek

Doplnění kamer a osvětlení, rozšíření a konfigurace kamerových testů v prostředí National Instruments Vision Builder for Automated Inspection.

Realizace: divize Virtuální instrumentace