2006

KS Klima-Service a.s. - Zkušební trať na měření tlakových ztrát na vzduchových filtrech

Komplexní dodávka vybavení zkušebny pro měření tlakových ztrát na vzduchových filtrech, dodávka měřicí trati včetně přesných měřicích přístrojů a měřicí clony, dodávka řídicí softwarové aplikace pro řízení a vyhodnocení měření.

Realizace: divize Virtuální instrumentace