2006

DYNEX s.r.o - Dynablot - software a řídicí elektronika pro zařízení na testování krevních vzorků

Vývoj řídicí elektroniky a softwaru pro zařízení sloužící krevním centrům k testování krevních vzorků. Přístroj je řízen mikroprocesorem PIC18F firmy (Microchip Technology Inc.), pro snadné ovládání obsahuje displej a tlačítka, navíc umožňuje komunikaci s PC pro sestavení pracovních algoritmů a servisní zásahy.

Realizace: divize Virtuální instrumentace