2006

Dopravní podnik Ostrava - Upgrade technologie zkušebny stejnosměrných motorů

Změna postupu u stávajících zkoušek a doplnění nových zkoušek v softwarovém vybavení zkušebny, aby metodika vyhovovala vnitřním předpisům a potřebám dopravního podniku z hlediska funkčnosti a zejména bezpečnosti provozu ve zkušebně.

Realizace: divize Virtuální instrumentace