2008

Thevia s.r.o. - Kamerový systém na kontrolu pozice pojistkového pásku

Kamerový systém osazený řádkovou kamerou na kontrolu založení a pozice pojistkového pásku ve vodícím rámečku (lead frame) používaném při výrobě a testování polovodičových součástek.

Realizace: divize Virtuální instrumentace