2008

MES S.A. - Zařízení na kontrolu rozměrů a funkce mechanismu clonky automobilového světlometu

Karuselový stroj pro kontrolu rozměrů clonky a držáku, krajních poloh clonky a rozběhového a ustáleného proudu solenoidu bifunkčního modulu automobilového světlometu, laserové značení dílů, tříosý manipulátor pro třídění dílů, řízení mechanických funkcí i kamerového systému pomocí National Instruments LabVIEW.

Realizace: divize Virtuální instrumentace