2008

LaborTech, s.r.o. - Kamerový systém pro automatické vyhodnocení tvrdosti materiálu

Kamerový systém včetně optické soustavy pro sejmutí vtisku a následné automatické vyhodnocení tvrdosti materiálu. Řídicí aplikace provozovaná na kompaktním kamerovém systému National Instruments CVS-1454 a vyvinuta ve Vision Builder for Automated Inspection.

Realizace: divize Virtuální instrumentace