2003

Münnerstädter Glaswarenfabrik GmbH - Kamerové systémy na kontrolu kvality skleněných ampulí

Dodávka univerzální softwarové aplikace na kontrolu rozměrů a kvality skleněných farmaceutických ampulí. Dodávka osvětlovacích těles osazených LED. Kamerový systém pro 100% kontrolu osazený jako součást výrobních linek. Kontrola délek, úhlů, vzdáleností, průměrů aj. na průhledných skleněných výrobcích. Podpora kamer PAL (zásuvné karty Matrix Vision) a FireWire (IEEE 1394). Podpora rastrových a řádkových kamer. Vícekamerový systém (jedna měřicí stanice obsluhuje až 8 kamer).

Realizace: divize Virtuální instrumentace