2005

Austin Detonator s.r.o. - Měření ekvivalentní iniciační mohutnosti rozbušek ve vodním tanku podle ČSN EN 13763 – 15

Jedná se o výpočet ekvivalentní rázové energie a výpočet ekvivalentní energie bublin.

Realizace: divize Virtuální instrumentace