1999

ArcelorMittal Ostrava - Kompenzační zařízení na 690 V

Projekt, dodávka a montáž kompenzačního zařízení válcovny pro Minihuť na ploché výrobky na hladině 690 V.

Realizace: divize Realizace a inženýrink