1999

ArcelorMittal Ostrava - Kompenzační zařízení 13,5 Mvar

Projekt a dodávka kompenzačního zařízení pro pánvovou pec a sochorové kontilití č. 3 na hladině 22 kV, 13,5 Mvar s filtry 3. a 5. harm.

Realizace: divize Realizace a inženýrink