1999

ArcelorMittal Ostrava - Řídicí rozváděč kompenzace

Projekt a dodávka řídicího rozváděče a filtračního zařízení. Ovládací rozváděč trafostanice pánvové pece a sochorového kontilití č. 3.

Realizace: divize Realizace a inženýrink