2003

ArcelorMittal Ostrava - Komponenty kompenzace (ISPAT Nová Huť, 2003)

Dodávka prvků kompenzačních rozváděčů pro sítě 500 V IT.

Realizace: divize Realizace a inženýrink