1999

České dráhy - Statický měnič DAK-1

Měnič napájený z trakčního napětí 3 kV DC, slouží pro napájení drážního zabezpečovacího zařízení. Výkon 32 kVA.

Realizace: divize Aplikovaná elektronika