2001

České dráhy - Zkušebna lokomotiv Praha Vršovice

Zdroj napětí 0-600 V DC, statický pulsní regulovatelný stejnosměrný zdroj 0-600 V / 100 A, vstupní napětí 3x400 V / 50 Hz, výkon 60 kW. Zdroj slouží pro napájení zařízení lokomotiv ve zkušebně.

Realizace: divize Aplikovaná elektronika