2003

Autel, a.s. - Kompenzační zařízení 6 kV s filtry 3. a 5. harmonické pro Třinecké železárny, a.s. – KJT

Projekt, dodávka, montáž a uvedení do provozu filtračně-kompenzačního zařízení 6 kV ve vnitřním provedení. Filtr 3. harmonické o kompenzačním výkonu 2 Mvar sestává ze vzduchových kompenzačních tlumivek, kondenzátorové baterie, tlumicích odporů a balanční ochrany. Filtr 5. harmonické má kompenzační výkon 3,7 Mvar a podobné uspořádání. Dodaný pomocný rozváděč NN obsahuje ochrany pro kondenzátorové baterie a prvky pro měření a signalizaci stavu a poruch.

Realizace: Divize Realizace a inženýrink