2002

České dráhy - Zkušebna lokomotiv Praha Vršovice, vysokonapěťový zdroj trakčního napětí EVZM-1

Vysokonapěťový výkonový zdroj trakčního napětí EVZM-1 pro zkoušení lokomotiv, napětí 0-30 kV 50 Hz/16,6 Hz, 0-4 kV DC, výkon 120 kVA.

Realizace: divize Aplikovaná elektronika