2002

České dráhy - Řada statických trakčních měničů DAK-2

Měnič trakčního napětí DAK-2 je určen k přeměně stejnosměrného trakčního napětí 3 kV na stejnosměrné napětí 460 V. Jeho hlavní využití je pro napájení univerzálního napájecího zdroje UNZ a elektrického ohřevu výměn. Výkony 32 až 64 kW. Do roku 2009 vyrobeno a dodáno 30 kusů.

Realizace: divize Aplikovaná elektronika