2002

ATREA, s.r.o. - Zkušební zdroj s proměnným napětím a frekvencí pro měřicí trať ventilátorů

Nastavitelný regulovaný zdroj jednofázového a třífázového napětí. Výkon 10 kVA.

Realizace: divize Aplikovaná elektronika