2004

České dráhy - Elektrický ohřev výměn

Typ EOVA-1, napájecí systém pro elektrický ohřev výhybek napájený ze stejnosměrné trakční soustavy 3 kV.

Realizace: divize Aplikovaná elektronika