2012

Regio Jet (Student agency) - Usměrňovač 3 kV

Usměrňovač 6-ti pulsní pro zdroj 3 kV/120 kW pro zkušebnu lokomotiv a vagónů.

Realizace: divize Aplikovaná elektronika