2003

Automotive Lighting s.r.o. - Poloautomat na kontrolu parkovačky BMW E63

Vývoj a výroba stroje na kontrolu přítomnosti dílů a svítivosti světlometu. Dvoukamerový optický systém s okruhově řízenými osvětlovacími LED moduly. Vyhodnocení přítomnosti a natočení podložek, přítomnosti a barvy odrazky a rámečku, svítivosti parkovacích kroužků. Kontrola funkce žárovky modulem pro vyhodnocení nad- a podproudu. Statistické vyhodnocení výsledků 100% kontroly, archivace protokolů. Řídicí aplikace vyvinuta v grafickém programovacím jazyce LabVIEW fy National Instruments.

Realizace: divize Virtuální instrumentace