2012

Elektrizace železnic, a.s. - Statický měnič kmitočtu ELSTR v NS Chomutov

Statický měnič kmitočtu ELSTR 90/75 s výstupem 3x380 V, 135 A, 75 Hz a výkonem 90 kVA.

Realizace: divize Aplikovaná elektronika