1995

ČEZ a.s., Elektrárna Hodonín - Pohony fluidního kotle

Dodávka hlavních VN pohonů pro 1. a 2. fluidní kotel. Celkem 10 pohonů, celkový instalovaný výkon 8.1 MW. Dodávka frekvenčních měničů pro pomocné regulované pohony, celkem 21 pohonů s celkovým instalovaným výkonem 210 kW.

Realizace: divize Pohony