1998

ArcelorMittal Ostrava - Pohony ventilátorů 400 kW / 500 V

Pohony ventilátorů, 2 ks regulovaného pohonu ventilátoru 400 kW / 500 V v blokovém uspořádání transformátor - měnič - motor. Projekt, dodávka, montáž, uvedení do provozu.

Realizace: divize Pohony