1998

Koksovna Svoboda - Pohony ventilátorů, 3x regulovaný pohon ventilátoru 315 kW / 500 V

Pohony ventilátorů, 3x regulovaný pohon ventilátoru 315 kW / 500 V v blokovém uspořádání transformátor - měnič - motor. Projekt, dodávka, montáž, uvedení do provozu.

Realizace: divize Pohony