1999

ČEZ a.s., Elektrárna Tisová - Pohon kouřového ventilátoru 2800 kW / 3.3 kV

1x regulovaný pohon kouřového ventilátoru 2800 kW, 3.3 kV v blokovém uspořádání transformátor - měnič - motor, s automatickým nesynchronním by-passem. Projekt, dodávka, montáž, uvedení do provozu.

Frekvenční měnič ABB: ACS1000.
Asynchronní motor: Siemens (Loher).

Realizace: divize Pohony + divize Realizace a inženýrink