2000

Teplárna Příbram - Pohony čerpadel 400 kW / 500 V

2x regulovaný pohon napájecího čerpadla 400 kW / 500 V v blokovém uspořádání transformátor - měnič - motor.

Realizace: divize Pohony