2001

IVAX Pharmaceuticals, s.r.o. - Projekt Nová extrakce, frekvenční měniče pro regulované pohony technologie výroby

Celkem dodáno 84 pohonů o celkovém instalovaném výkonu 515 kW.

Realizace: divize Pohony