2001

Česká rafinérská a.s. - Technologická jednotka FCC

Kompletní dodávka NN a VN motorů v provedení do prostředí s nebezpečím výbuchu. Celkem 171 NN motorů o celkovém instalovaném výkonu 8290 kW a 14 VN motorů o celkovém výkonu 4870 kW.

Realizace: divize Pohony