2002

Dalkia a.s., Teplárna Olomouc - Pohon čerpadla 560 kW / 400 V

Pohon čerpadla, 1x regulovaný pohon čerpadla 560 kW / 400 V, v blokovém uspořádání transformátor - měnič - motor. Dodávka, uvedení do provozu.

Realizace: divize Pohony